Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
19.11.2021
Stina Siikonen

Aidot kohtaamiset ovat taas täällä! / Äntligen genuina möten igen!

Syksy palautti tapahtumat työelämään ja voi kun onkin ollut antoisaa tavata kollegoita ihan kasvotusten. Käyntikortteja on taas tarvittu ja uusia tuttavuuksia solmittu. Tapahtumiin palaaminen näytti, että verkkoverkostoitumisen rinnalle tarvitaan aina livetapaamiset, jotta luonnollinen tutustuminen pääsee tapahtumaan. Tutustumme paremmin, kun koemme yhteisiä oivalluksia, tunteita ja naurua.

Muutama muistutus tapaamisten uudelle aikakaudelle: Verkostoituminen tarvitsee pienen sysäyksen, yleensä osallistumisen. Nyt kun tilaisuuksia on, lähdetään myös liikkeelle ja osallistutaan niihin! Käyntikortit tekevät paluuta, tarkistetaan niiden ajantasaisuus ja muistetaan pitää niitä mukana. Ei unohdeta etätekniikkaa, kun sovitaan jatkotapaamisia – niiden avulla uudet projektit pääsevät nopeasti alkuun.

Muistetaan jatkaa verkostoitumista myös etänä ja viritetään erityisesti kansainvälinen ja pitkien etäisyyksien verkostoituminen. Yhdistämällä livetapahtumat ja etätyökalujen käyttö voidaan saavuttaa paitsi onnea työntekoon myös reilusti uusia diilejä ja verkostoja.

Med hösten återkom evenemangen i arbetslivet, och oj vad det har varit givande att möta kollegorna ansikte mot ansikte. Visitkorten har behövts igen och nya bekantskaper har uppstått. Återgången till evenemang visade att vi, vid sidan av nätverkande på webben, alltid behöver live-möten för att lära känna nya människor på ett naturligt sätt. Vi lär känna varandra bättre när vi upplever gemensamma insikter, känslor och skratt.

Några påminnelser inför den nya tiden med möten: Nätverkandet behöver en liten impuls, vanligen att man deltar. Nu då det ordnas evenemang ska vi också vara aktiva och delta i dem! Visitkorten gör comeback, så vi måste se till att de är uppdaterade och att vi verkligen har dem med oss. Men vi ska inte glömma distanstekniken när vi kommer överens om uppföljningsmöten – tack vare dem kommer nya projekt snabbt igång.

Låt oss komma ihåg att fortsätta nätverka också på distans och i synnerhet att initiera internationellt nätverkande – även över stora avstånd. Genom at kombinera live-evenemang och användningen av distansverktyg kan vi, förutom nå framgång i arbetet, också skapa nya deal och nätverk.

Muita kiinnostavia aiheita

Stina Siikonen