Hallituksen jäsen Annika Virtanen. Kuva: Elisa Honkasalo, Studio.760
Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
15.2.2022
Annika Virtanen

Äiti, psykoterapeutti vai esihenkilö?

Näen jo nyt, millaisten haasteiden kanssa saamme tunteiden johtamisessa tulevaisuudessa kamppailla.

Modernin yrityksen kilpailukyvyn määrittelee esihenkilöiden kyky ymmärtää tunteita. Kerron, mitä tarkoitan.

Olen työskennellyt lähes 20 vuotta esihenkilönä kausipainotteisessa perheyrityksessämme. Viime vuosina olen nähnyt sekä positiivista että negatiivista muutosta johtamisessa ja työntekijäaineksessa. Mara-alalla ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilökunnan saaminen on nyt poikkeuksellisen haastavaa. Lisämausteen tuo kausiluonteisuus; kun työntekijän oppii tuntemaan, onkin kausi jo ohi.

Työntekijään pitäisi pystyä luomaan luottamuksellinen esihenkilösuhde niin, että hän kokisi ilmapiirin turvalliseksi ja kannustavaksi. Hänen pitäisi uskaltaa olla oma itsensä ja sitoutua yritykseen. Parhaimmillaan hyvä esihenkilösuhde peilautuu yrityksen eduksi, kun työntekijä motivoituu kehittämään uutta.

Miten esihenkilö sitten suoriutuu työstään, kun tunteiden johtaminen kuuluu jokapäiväiseen työhön? Se ei olekaan ihan yksinkertaista.

Sesonkipainotteisen yrityksen esihenkilö toimii kiireen keskellä sekä operatiivisena että tunnejohtajana milleniaaleille, joilla on terävät itsereflektointikyvyt. Aikaa ei kuitenkaan ole päivittäiseen palautekeskusteluun, ja työpaikalla joudutaan käsittelemään myös työhön liittymättömiä negatiivisia tunteita. Esihenkilöstä saattaa tuntua, että hän on ennemmin työntekijöiden vanhempi tai psykoterapeutti kuin johtaja.

Olen ollut onnekas, kun olen löytänyt esihenkilöitä, joilla on ollut oman arvomaailmani mukainen tapa johtaa. Monelta on puuttunut aiempi johtamiskokemus, mutta se ei ole haitannut, koska ylhäältäjohtamiskulttuuria edustava työkokemus ei palvele tämän päivän työyhteisöä. Toivon esihenkilöistä minulle tiimiä ja työkavereita, joiden kanssa voimme innovoida tasavertaisina. Haluan myös, että he pystyvät luomaan itselleen yhtä hyvän tiimin.

Vaikka työsuhde kestäisi vain yhden sesongin, voi jokainen työntekijä tuoda yritykseen jotain korvaamatonta. Tunteiden johtamisella on tässä tärkeä rooli. Mitä se tarkoittaa? Avointa ilmapiiriä, vaikutusmahdollisuuksia ja lupaa kohdata asiakas oman persoonallisuuden ehdoilla. Keskinäinen arvostus pysyy yllä myös silloin, kun ilmassa on negatiivisia tunteita. Tulevaisuudessa tällainen työyhteisö menestyy parhaiten. Oikeastaan jo tänään.

Teksti julkaistu aikaisemmin myös Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä.

Annika Virtanen