Joonas Mikkilä digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Yrittäjän puolella
15.12.2022
Joonas Mikkilä, Alustatalouden uudet pelisäännöt ansaitsevat huomiota

Alustatalouden uudet pelisäännöt ansaitsevat huomiota

Googlen, Microsoftin ja Amazonin kaltaiset alustayritykset ovat tuoneet monet kehittyneet digitaaliset työkalut myös pienempien firmojen ulottuville. Pk-yritysten markkinointi ja myynti sekä välttämättömät liiketoiminnot pyörivätkin yhä useammin alustapalveluiden varassa.

Suomen Yrittäjien keväisen kyselytutkimuksen mukaan puolet pk-yrityksistä on riippuvaisia alustapalveluista. Lähes kaikki yritykset käyttävät eri alustapalveluista käyttöjärjestelmiä, verkkoselaimia ja hakukoneita. Suuri enemmistö hyödyntää pilvipalveluja ja verkkoyhteisöpalveluja.

Alustatalouden keskittymisellä jättiyritysten käsiin on myös nurja puolensa. Määräävää asemaansa hyödyntäen ne ovat paikoin asettaneet yrityskäyttäjille epäedullisia ehtoja sekä rajoittaneet kilpailevien vaihtoehtojen kehittymistä. 

Tilanteeseen on tulossa onneksi muutos. Euroopan unionin lainsäätäjät ovat hiljattain hyväksyneet digimarkkina-asetuksen ja digipalveluasetuksen, joita ryhdytään soveltamaan seuraavan parin vuoden aikana. Uusi sääntely parantaa yritysten ja kuluttajien asemaa alustojen käyttäjinä sekä edistää markkinoiden toimivuutta ja innovatiivisuutta.

Digimarkkinasäädös juurii portinvartijoiksi määriteltyjen isoimpien alustayritysten epäreiluja ja kilpailua estäviä käytänteitä. Portinvartija ei esimerkiksi enää voisi suosia alustallaan omia tuotteitaan tai rajoittaa pk-yrityksen mahdollisuutta tehdä kauppaa alustan lisäksi myös muissa kanavissa.

Digipalvelusäädös puolestaan puuttuu alustoilla liikkuviin laittomiin sisältöihin ja tuotteisiin ja tuo verkkomainontaan ja muihin alustojen keskeisiin toimintoihin läpinäkyvyyttä. Tämä hyödyttää rehellisin eväin alustoilla toimivia pk-yrityksiä.

Alustatalouden reilumpien sääntöjen vaikuttavuus riippuu siitä, miten viranomaiset Brysselissä ja jäsenvaltioissa onnistuvat niiden toimeenpanossa. Jämäkän valvonnan lisäksi on tärkeätä varmistua siitä, että yrityskäyttäjät tulevat tietoisiksi uusista mahdollisuuksistaan. Tarvitaan pk-yrityksille suuntautuvaa ohjeistusta ja viestintää, jossa myös yritysjärjestöillä on rooli. 

Joonas Mikkilä

digi- ja koulutusasioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät

Joonas Mikkilä