Yrittäjän puolella
13.5.2024
Sini Puntanen

Ammattidiesel liikenteen hintojen ja päästöjen paletissa

Suomen kuljetussektorin pitkään odottama raskaan liikenteen ammattidiesel tulee hallituksen tuoreella kehysriihen päätöksellä käyttöön samanaikaisesti, kun polttoaineiden jakelijoiden päästökauppa tulee voimaan vuonna 2027. Ammattidieselpäätös syntyy hetkessä, jossa ajoneuvojen käyttövoimat sekä verojen ja maksujen periaatteet ovat murroksessa. Ammattidieselillä tarkoitetaan energiaverodirektiivin sallimaa mahdollisuutta soveltaa tietyntyyppisiin kuorma- ja linja-autoihin tankattavaan dieselöljyyn alhaisempaa polttoaineverokantaa.

Päästökauppa on tärkein työkalu EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen 2050 saavuttamiseksi. On hienoa, että hallitus on linjannut päästökaupan käyttöönoton alkamaan jo vuodesta 2027, sillä lykkäys ei olisi poistanut muita direktiivistä seuraavia velvoitteita. Päästökauppa ohjaa päästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja markkinoita vääristämättä sekä kannustaa investoimaan vähähiilisiin teknologioihin. Tieliikenteen päästökaupan tuotoilla voidaan osaltaan vahvistaa puhdasta siirtymää ja vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönottoa.

Parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriössä on työn alla kansallinen liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelma, jossa määritellään toimet vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin ja käyttövoimamuutoksen edistämiseksi. Ammattidieselin käyttöönotto tulee huomioida jakeluinfraohjelman valmistelussa, jotta kestävyyssiirtymälle on riittävästi porkkanaa. Samoin ammattidieselin tulevaisuutta tulee tarkastella alkavan liikenteen rahoituksen ja verotuksen kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Lisäksi hallituksella on työn alla kompensointitoimet jakeluvelvoitteen noston vaikutusten lieventämiseksi vuosille 2025–2027. Hallituksen kehysriihipäätöksen mukaan ammattidieselin valmistelu toteutetaan siten, että julkisen talouden kestävyys varmistetaan. Vielä on epäselvää, mitä hallituspolitiikasta yleisesti tuttu kirjaus tässä yhteydessä tarkoittaa ja miten moninaiset keinot varmistavat yhdessä parhaat kokonaisvaikutukset.

Ammattidiesel on Suomen kuljetuselinkeinon kustannuskilpailukyvylle suotuisa uutinen. Suomen logistinen sijainti on haasteellinen, ja kaikki keinot kilpailukyvyn kohentamiseksi ovat tarpeen. Ammattidiesel väliaikaisena välineenä lieventää päästökaupan käyttöönoton vaikutuksia kuljetusten kustannuskilpailukykyyn. Samanaikaisesti on varmistettava määrätietoinen polku puhtaiden, vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämiseksi. Kansainvälinen kilpailukykymme pohjautuu jo nyt puhtaalle energialle, vahvistetaan sitä myös vientiteollisuutemme mahdollisimman puhtaalla logistiikalla.

Sini Puntanen