Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
21.4.2022
Vieraskynä-blogi, Digitaidot päivittyvät yhdessä  

Digitaidot päivittyvät yhdessä  

Yli 50-vuotiaille mikro- ja pk-yritysten naisyrittäjille suunnatussa valmennuksessa kokeillaan uusia digitaalisia mahdollisuuksia, kevennetään työtä, lisätään myyntiä uusin työkaluin ja löydetään verkosto uuden oppimiseen ja kokeiluun. Naisyrittäjille tarkoitettu toinen valmennus alkoi tammikuussa 2022 ja se päättyy toukokuussa. Mukana on 16 innokasta yrittäjää. Vastaava kolmas valmennuskokonaisuus alkaa 15.9.2022. Ilmoittaudu mukaan jo nyt!

Valmennukseen osallistuvilta kysyttiin etukäteen, millaisia tarpeita heillä oli digitaalisuuteen liittyen. Lähes jokainen vastasi. Eniten oli tarpeita digitaliseen markkinointiin liittyen. Erityisesti toivottiin apua sosiaaliseen median monipuoliseen hallintaan, nettisivuihin ja hakukoneoptimointiin. Todettiin, että osaaminen ei ole ajan tasalla ja digitaalinen markkinointi ei ole tehokasta. Aikaa toivottiin säästyvän, kun oikeanlainen markkinointikanava löytyy. Huomattiin, että osallistujien tarpeissa näkyi myös tietoturvaan liittyviä asioita. Tätä ei oltu ennakkoon huomioitu sisällössä ja tietoturva-asioita lisättiinkin valmennukseen. 

Maaliskuussa kerättyjen välipalautteiden mukaan suurin osa (75%) vastaajista koki, että valmennus oli antanut jonkin verran tai paljon uusia digitaalisia mahdollisuuksia yritykselle. Yrittäjät olivat päivittäneet nettisivujaan ja tehneet maksullista mainontaa ja päivityksiä Facebookissa sekä olleet aktiivisempia Instagramissa ja LinkedInissa sekä liittyneet jopa TikTokiin.  Hakukonenäkyvyyttä oli parannettu ja ajanhallintatyökalu oli otettu käyttöön. Digitalisaatioon liittyvää terminologiaa ymmärrettiin nyt paremmin kuin ennen.  

BusinessClub on kannustanut kokeiluihin 

Yhteiset valmennukseen kuuluvat tapaamiset (BusinessClub) olivat auttaneet uusien digitaalisten taitojen oppimisessa ja kannustaneet kokeiluihin. Osallistujat olivat kokeneet BusinessClub tapaamiset hyvänä keinona verkostoitua. Apua ja tukea oli saatu myös muilta valmennukseen osallistuvilta yrittäjiltä, ja valmennus oli kasvattanut luottamusta omiin taitoihin. 

Hyvinä asioina valmennuksessa oli koettu asiantuntijaluennot ja hyvät kouluttajat ja erityisesti mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta. Henkilökohtaisen avun saamisen tärkeyden toi esille useampikin vastaaja ja tämä olikin alue, johon lisätiin panostusta tässä valmennuksessa. Osallistujat halusivat itse konkreettisesti tehdä ja kokeilla.  

Positiivisina asioina tuotiin esille myös toisten yrittäjien kysymysten ja kokemusten kuuntelu ja yhdessä ideointi ja vertaistuki. Näistä koetiin saatavan apua myös oman yrityksen kehittämiseen. Muiden yrittäjien kokemukset auttoivat oivaltamaan, mitkä digitaidot ja -välineet ovat omankin yrityksen kannalta olennaisia ja mikä eivät. Tapaamisten ilmapiiri koettiin luottamukselliseksi ja turvalliseksi, jossa voi jakaa omia kehitystarpeita ja -ideoita sekä tunnustaa osaamattomuutensa ja sen, ettei aika riitä yksinkertaisesti kaikkeen. 

Suuri osa valmennuksista ja BusinessClubin tapaamisista pidetään illalla, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Toisaalta aikataulu on myös melko haastava, kun työpäivän jälkeen keskityttiin uusiin asioihin. Toisaalta yrittäjät ovat motivoituneita kehittämään yritystään ja he ovat valmiita käyttämään myös ilta-aikaa, jotta jatkossa voivat parantaa asiakaspalveluaan, saada uusia asiakkaista, kasvattaa myyntiään ja mahdollisesti jatkossa myös keventää työtään.  

Lisätietoa valmennuksesta saat hankkeen nettisivuilta:  Digitaidot (yrittajat.fi) 

Seuraava valmennusryhmä aloittaa syksyllä 15.9.2022. Ennakkoilmoittaudu täällä. 

Blogin on kirjoittanut Sari Asteljoki, Nyrdi-hankkeen projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu 

Blogin toimituskunta:  Kaarinan Kehitys: Niina Sjöholm , Auranmaan yrityspalvelut: Anna-Mari Alkio , Elinkeinoasiamies: Yrityssalo Armi Metsänoja, Turun AMK: Jaana Kallio-Gerlander 

Kädet ja tietokone
Vieraskynä-blogi