10.12.2021
Kuopion Yrittäjät

Energiavuosi 2021 ja näkymät tuleville vuosille

Tänä vuonna on nähty täyskäännös sähkömarkkinoilla verrattuna viime vuoteen. Vuosi 2020 oli erittäin lauha ja sateinen, mikä lisäsi edullisen vesivoiman saatavuutta pohjoismaissa. Kysyntää vähensi lauhan talven lisäksi korona, joka leikkasi erityisesti julkisen sektorin ja pk-yritysten sähkönkäyttöä. Tarjonnan kasvaessa ja kysynnän vähentyessä sähkön hinta oli hyvin edullinen.

Tänä vuonna sähkön kulutus on kääntynyt kasvuun elpyvän talouden ja vallitsevan kylmän sään vuoksi. Sähkön tuotannon kustannuksia on nostanut globaali energiakriisi, ja energiantuotannon polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ovat vuoden aikana moninkertaistuneet. Samaan aikaan vesivoiman saatavuus on vähentynyt, minkä lisäksi sitä viedään aiempaa huomattavasti enemmän Keski-Eurooppaan uusien siirtokaapeleiden ansiosta.

Eurooppalainen energiamurros, jossa fossiilista energiantuotantoa korvataan uusiutuvilla, ja yhteiskuntia ja teollisuutta sähköistetään, johtaa väistämättä sähkön hintavaihteluiden kasvamiseen. Tämä on tiedetty ja nyt se on konkretisoitunut. Hyvänä puolena on se, että ajoittain sähkö on hyvin halpaa, ja se tuotetaan yhä enenevässä määrin päästöttömästi. Sähkönostajan kannalta markkinahintariskien hallinnan ja jatkuvuuden merkitys korostuu.

Yhteisalkku-sopimuksen edut pienille yrityksille

Jotta sähkön hintataso olisi yrityksille mahdollisimman yllätyksetöntä ja ennustettavaa, olemme tuoneet markkinoille myös pienille yrityksille suunnatun tuotteen, Yhteissalkun. Sen keskeisin idea on minimoida sähkösopimusten uusintaan käytettävä vaiva ja maksimoida ennustettavuus. Sen sijaan, että yritys tekisi esimerkiksi vuoden tai kahden välein määräaikaisen sopimuksen sillä hintatasolla, mikä tukkumarkkinoilla kulloinkin sattuu valitsemaan, se hankkisi sähkön hintasuojauksia jatkuva-aikaisesti. Näin hintavaihtelut vähenevät ja näkymä tulevista hinnoista on jatkuvasti olemassa. Parhaimpana puolena on se, että tälläkin hetkellä vuosien 2022 ja 2023 hintasuojauksia saa nykyhintoihin verrattuna hyvin edulliseen hintaan. Se kannattaa hyödyntää.

Vaikka energiakriisi myllertää, olemme sinua lähellä ja tunnemme sähkömarkkinat. Tarjoamme osaamisemme yrityksesi käyttöön jatkossakin.

Jouluterveisin,

Juha Keski-Karhu
toimitusjohtaja
Väre

Kuopion Yrittäjät