Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
23.2.2024

Hallituksen työelämän uudistukset eivät ole kohtuuttomia vaan välttämättömiä

SDP Turun puheenjohtaja Mari Lahti maalasi suuria uhkakuvia mielipidekirjoituksessaan (TS 20.2.2024) hallituksen kaavailemista työelämän uudistuksista. Lahti väittää, että ”mikäli hallitus saa tahtonsa läpi, työntekijöitä odottaa entistä epävarmempi tulevaisuus entistä huonommilla työehdoilla. Vakituiseen työhön pääseminen vaikeutuu, työsuhteen irtisanominen helpottuu, ja työttömyysturva heikkenee merkittävästi.”

Lainsäädännöstä ollaan poistamassa järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot. Vuosikymmeniä paikallinen sopiminen on ollut mahdollista vain niille yrityksille, jotka kuuluvat työnantajaliittoon ja liittoon kuulumattomat työntekijät on jätetty omaa työpaikkaansa koskevien asioiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. On yleisen oikeustajun vastaista, että vuonna 2024 kaikkia yrityksiä eivät koske samat oikeudet ja maassamme on voimassa syrjivää lainsäädäntöä, jota ammattiyhdistysliike vimmatusti puolustaa, vaikka järjestäytymisen vapaus on perustuslaillinen oikeus. 

Siksi paikallisen sopimisen muutos on yhdenvertaisuusuudistus. Paikalliseen sopimiseen tehtävät muutokset ovat tärkeitä ennen kaikkea yrittäjien ja työntekijöiden yhdenvertaisuuden kannalta. Silti Lahti väittää mielipidekirjoituksessaan että ”hallitusohjelma ei tarjoa mitään parannuksia työntekijöiden asemaan vaan toteuttaa työnantajapuolen toiveita jättäen työntekijät oman onnensa nojaan.”  Toisin kuin Lahti ja myös ay-liike on julkisuudessa väittänyt, uudistus ei mahdollista työehtojen polkemista, pakottavasta työlainsäädännöstä poikkeamista, eikä muutaman euron tuntipalkkoja. Työntekijöitä ei jätetä oman onnensa nojaan. Pelottelu on turhaa, sillä työehtosopimus määrittää aina sen, mistä voidaan sopia ja mitkä ovat sopimisen rajat. Mikään muu ei muutu kuin se, että yritykset ja työntekijät asetetaan lain edessä samaan asemaan riippumatta järjestäytymisestä. Hyvä niin.

Tutkimusten mukaan paikallisen sopimisen lisääminen on ollut keskeinen syy sille, miksi esimerkiksi Saksan vientiyritykset ovat menestyneet. Lahti väittää siis virheellisesti, etteivät hallituksen suunnittelemat muutokset edistä työllisyyttä, vaan päinvastoin heikentävät sitä. Todellisuudessa työehtosopimusten joustojen lisääminen on parantanut työllisyyttä ja tuottavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia reagoida liiketoimintaympäristön muutoksiin. Suomessa otetaan nyt tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan. Valtaa annetaan työpaikoille, jossa parhaiten tiedetään, miten yritys jatkossakin pärjää. Vain menestyvä yritys luo uusia työpaikkoja ja voi työllistää.

Hallituksen tekemät työelämän uudistukset eivät ole kohtuuttomia, ne ovat välttämättömiä. Monet uudistuksista on tehty kauan sitten keskeisimmissä verrokkimaissamme. Nyt käynnissä olevassa valmistelussa ammattiyhdistysliike on myös normaaliin tapaan edustettuna kolmikantaisissa työryhmissä, jossa työlainsäädäntöä valmistellaan. Valmistelun perusteella päätökset tekee kuitenkin demokraattisesti valitut hallitus ja eduskunta. Siksi on erikoista, että niin ammattiyhdistysliike kuin Turun SDP perustaa edunvalvontaansa paikkansa pitämättömiin väitteisiin. Pelon lietsomisella voidaan saada väkeä torille, mutta se ei anna kuvaa vastuullisesta ja rakentavasti toimivasta yhteistyöstä. Ay-liikkeellä on ollut historiassamme tilaisuuksia uudistaa suomalaista työelämää yhdessä päättäjien kanssa – tähän ei kuitenkaan ole ollut halua, sillä oman valta-aseman säilyttäminen, jonka puolesta nyt lakoilla taistellaan, on koettu tärkeämmäksi.

Työelämän uudistuksia tehdään nyt siksi, että työnantajayritysten määrä on maassamme romahtanut, työn tuottavuuden kasvu on olematonta ja työvoiman palkkaaminen on yrittäjälle riskialtista. Kuten kuulimme keskiviikkona eduskunnassa välikysymyskeskustelussa niin uusien työpaikkojen syntyminen alati kuihtuvalle työnantajasektorille sekä mikroyrityksiin on kansantaloudelle ensiarvoisen tärkeää. Tämän toteutuessa voittavat kaikki: niin työntekijät, yritykset kuin maamme talous.

Toni Forsblom 
puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Yrittäjät

Kirjoitus julkaistu alun perin Turun Sanomissa 23.2.2024.