Yrittäjän puolella
29.1.2019
Mikael Pentikäinen

Hyvä hoiva on yhteinen asia

29.1.2019 | 9:22

Tapaus Esperi Care on valitettava esimerkki siitä, mitä suomalaisella hoiva-alalla tällä hetkellä voi tapahtua. Asiasta on tärkeä keskustella ja vetää oikeat johtopäätökset.

Haluan nostaa esille muutamia näkökulmia ja johtopäätöksiä.

 1. On yhteinen vastuu huolehtia, että jokainen vanhus tai muu hoitoa tarvitseva saa laadukkaan hoivan, oli kyse yksityisestä tai julkisesta toiminnasta. Se onnistuu vain riittävillä resursseilla, hyvällä johtamisella ja laadukkaalla hoitotyöllä.
 2. Jokaisen palveluntuottajan tehtävä on varmistaa, että henkilökuntaa on riittävästi. Yrityskään ei voi paeta vastuuta sanomalla, että raha ei riitä.
 3. ”Haamuhoitajat” ovat väärin. Vuorolistoihin ei pidä tietenkään merkitä väkeä, joka ei ole kyseisessä työvuorossa.
 4. Tarvitsemme jatkossa yhä enemmän ja erilaisia julkisia ja yksityisiä hoiva-alan toimijoita. Siksi on tärkeä huolehtia, että järjestäjän ja tuottajan roolit eriytetään, pelisäännöt ovat selvät, kilpailu on reilua, asiakkaalla on valinnanvapaus ja valvonta – niin julkisen kuin yksityisen toiminnan – on laadukasta ja riittävää.
 5. Kuntien ja jatkossa toivottavasti maakuntien pitää hinnoitella korvaukset realistisesti niin, että hyvää hoitoa on mahdollista tuottaa jokaiselle hoivattavalle. Kuluja pitää arvioida realistisesti.
 6. Tällä hetkellä moni kunta on liian pieni kyetäkseen tuottamaan tai ostamaan palveluita riittävän laadukkaasti. Siksi pitää koota järjestäjävoimia, kuten sote-uudistuksessa esitetään.
 7. On epätoivottava ja epäterve kehitys, että hoiva-ala keskittyy voimakkaasti pääasiassa ulkomaisten pääomasijoittajien omistukseen. Tapaus Esperi Care osoittaa, että kasvu on ollut hallitsematonta. Alan pitkään kestänyt epäselvyys on johtanut siihen, että monet yrittäjät ovat joutuneet myymään yrityksiään. Ulkomaistakin pääomaa tarvitaan, mutta jotta hoiva-alan rakenne olisi terve, tarvitaan vaihtoehtoja ja paljon alan yrittäjyyttä.
 8. Kilpailuviranomainen tarvitsee työkalut ja resurssit myös hoiva-alan kilpailun valvontaan.
 9. Alalle tarvitaan lisää vaihtoehtoja ja henkilökohtainen budjetti mahdollistamaan asiakkaan aito valinnanvapaus. Jos hoiva ei ole hyvää, asiakkaalla tai hänen omaisillaan pitää olla vaihtoehto valita parempi hoitopaikka.
 10. Esperi Caren ja muiden asiansa heikosti hoitaneiden yritysten toiminta heikentää koko alan mainetta ja luotettavuutta. Kun yhtiö joutuu erityisvalvontaan ja arvostelun kohteeksi, johdon pitää kertoa avoimesti asioista.
 11. Tapaus Esperi osoittaa, että sote-uudistus tarvitaan ja pian. Mitä kauemmin epävarmuus kestää, sitä enemmän ala keskittyy, sitä useampi alan pienyrittäjä lopettaa ja sitä enemmän on kuntia, joilla ei ole riittävää osaamista tai neuvotteluvoimaa ostaa palveluita.
 12. Myös hoiva-alalla tarvitaan rohkeaa palvelukehitystä, jotta laatu ja tuottavuus voivat parantua. Se edellyttää uutta teknologiaa mutta myös riittävästi työvoimaa ja resursseja.
 13. Jotta hoivaan riittää tulevaisuudessa voimavaroja, pitää rohkeasti karsia julkisia menoja alueilta, joissa niitä ei tarvita. Näitä alueita on paljon.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Muita kiinnostavia aiheita

Mikael Pentikäinen