Kymen Yrittäjien blogi
9.6.2022
Sami Moisio

Ihana inflaatio ja mahdollistavat maailman mullistukset

Kaikki yrittäjät ovat huomanneet, että inflaatiosta puhutaan ja ostohinnat ovat nousussa. Jotta yrittäjän kate pysyy ennallaan, normaali reaktio on nostaa hintoja. Tästä alkaa mukava hippaleikki, joka johtaa siihen, että toimittajat nostavat hintoja ja yrittäjä perässä. Eli yrittäjä reagoi annettuihin hinnannousuihin, kun muuta ei voida tai osata.

Mitä jos inflaation ajattelisi mahdollistavan hinnoittelun muutoksen? Kaukaa haettua, mutta ei mahdotonta. Pienyrittäjällä on itsellään usein päässä, mitä yrityksellä tavoittelee ja millaisilla arvoilla yrityksessä toimii. Arvoja ja strategioita ei ole paljon huoneen seinille kirjoitettu tai muille jaettu, eikä välttämättä toimintaan jalkautettu. Nyt kun maailma mullistuu ja elämme muutoksesta toiseen, voitaisiinko toimia toisin?

Hinnoittelussa voitaisiin käydä läpi yrityksen asiakkaat, katsottaisiin, mitä asiakas ostaa ja miksi, sekä paljonko tuo katetta. Asiakkailta udeltaisiin, miksi ostat juuri täältä, etkä muualta. Luotaisiin tiedon perusteella uudenlaisia tuotteita kanta-asiakkaille ja muutettaisiin hinnoitteluperusteita, mm. huomioimalla hyvä palvelu hinnassa.

Hinnoittelun lisäksi voitaisiin aloittaa syvällinen pohdiskelu, mitä vaikutuksia inflaatiolla on toimialalle. Voimmeko me hyödyntää mahdollisia muutoksia, ostamalla esim. kilpailijan pois markkinoilta? Miten kaikki ympärillä olevat muutokset vaikuttavat toimitusketjuihin, palveluihin, it-infraan, poliittiseen ympäristöön ja asiakkaisiin? Pistettäisiin huomioita paperille ja tehtäisiin niistä esim. SWOT analyysi.

Elämme mielenkiintoisia aikoja ja yrittäjän on mietittävä, haluaako olla mukana muutoksessa, olla muutoksentekijä, vai jääkö taustakatsojaksi. Nämä kaikki ovat strategisia valintoja, ja tekemäsi valinta heijastuu myös kassassa, siinä yrittäjän tärkeimmässä tulosmittarissa.

Pitämällä mielen avoimena, keskittymällä positiivisiin asioihin ja löytämällä mahdollisuudet, onnistumisen todennäköisyys kasvaa kummasti. Yrittäjät, jotka tekevät arvojensa mukaista työtä ovat tutkitusti menestyneet. Tee siis yrityksestäsi omien unelmiesi toteuttaja ja arvosta itseäsi, sekä yritystäsi.

Sami Moisio
yritysasiantuntija
Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

Sami Moisio