Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
29.6.2022
Vieraskynä-blogi

Ilmastokriisi haastaa vanhat toimintatavat – ratkaisut luodaan yrityksissä

Kulunut kevät on tuonut eteemme aivan uudenlaisen maailmantilanteen ja sumentanut monen yrityksen tulevaisuusnäkymiä. Samalla aiemmat tulevaisuutta hämärtäneet kriisit ja riskitekijät eivät ole nekään poistuneet. Ilmastokriisi ja luontokato etenevät ja vaikutukset näkyvät tälläkin hetkellä Euroopan ennätyshelteinä. Kestävyyskriisin edetessä myös hillintätoimet kiristyvät ja muokkaavat perustavanlaatuisesti yritysten toimintaympäristöä, pelisääntöjä sekä ansaintalogiikkaa. Yrityksen kannattaa pysyä tässä muutoksessa hereillä ja mukana.

Lainsäädäntö, hankintaketjut ja kysyntä murroksessa

Useissa yrityksissä on havaittu, että kysyntä kestäville ratkaisuille kasvaa nopeasti. Viime kuukausien aikana ratkaisut, jotka vähentävät asiakkaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ovat olleet erityisessä nosteessa. Yrittäjien kannattaakin varautua nopeisiinkin muutoksiin, kuten kulunut vuosi on meille osoittanut. Kysynnän lisäksi myllerryksessä ovat niin lainsäädäntö, verotus, yritystuet, hankintaketjut kuin myyntiargumentitkin.

Edellä mainittujen lainsäädännöllisten toimien ja asiakkaiden toiveiden ohella ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomioiminen näkyy hankintaketjuissa, joille yritysasiakkaat asettavat omalta osaltaan aiempia tarkempia vaatimuksia.   

PK-yritykset muutoksen tekijöinä

Monet yritykset ovat ilmastotyössään jo pitkällä, mutta kestävyyskriisi vaatii lisää nopeita toimia kaikkien alojen yrityksiltä.  Järjestimme keväällä 2022 PK-yrityksille suunnatun koulutussarjan, jossa käytiin läpi yritysten ilmasto- ja kiertotaloustyön työkaluja ja rahoitusvaihtoehtoja sekä esiteltiin esimerkkiyrityksiä. Mukana koulutuksissa omista kestävyystoimistaan kertomassa oli laaja joukko konkreettisia ilmastotoimia tekeviä varsinaissuomalaisia yrityksiä eri sektoreilta: Action Lähetit, Premium Pet Food, Dagsmark Petfood, Ahola Transport, Durat, Klaimet Finland, Timeka sekä Finess. Alla muutama nosto näiden yritysten ilmastoteoista.

Suurimmat yritystoiminnan päästölähteet koostuvat energiankäytöstä sekä logistiikasta. Logistiikka-alalle muutoksia tuovat erityisesti käyttövoima ja digitalisaatio. Kuriiritoimintaan erikoistunut lietolainen Action lähetit (linkki yrityksen sivuille) on käyttänyt vuoden 2021 alusta jakelussaan sähköpakettiautoja, jotka latautuvat toimitilojen katolle asennettujen aurinkopaneelien tuottamalla sähköllä. Lähipäästöttömästi on kuljetettu jo lähes 100 000 lähetystä ja yritys aikoo yhä lisätä sähköpakettiautojen määrää. Maantiekuljetuksia tekevä Ahola Transport (linkki yrityksen sivuille) on vähentänyt päästöjään vuodesta 2005 vuoteen 2019 62,5 %. Valtaosa päästövähennyksestä on saavutettu digitaalisten työkalujen avulla, panostamalla korkeaan käyttöasteeseen ja tyhjäajon välttämiseen, henkilöstön osaamiseen sekä moderniin kalustoon.

Myös elintarvikealallaympäristövastuullisuuteen panostaminen nähdään kannattavana. Lemmikkiruokia valmistavaPremium Pet Food (linkki yrityksen sivuille) käyttää valmistusprosesseissaan sekä uusiutuvaa energiaa että lämmön talteenottoa, jota hyödynnetään lämpöpumpun kautta esimerkiksi pesuvesien lämmityksessä, kuivausprosesseissa, tilojen lämmityksessä ja lastausalueiden sulana pitämisessä. Liedossa sijaitsevan tehtaan katolle on asennettu lisäksi 720 aurinkopaneelia, joiden myötä kaikki tehtaan käyttämä sähkö on 100 % uusiutuvaa.

Loimaalainen Dagsmark Petfood (linkki yrityksen sivuille (linkki yrityksen sivuille) on rakentanut ympäristöjärjestelmänsä Ekokompassi -standardin mukaiseksi (linkki yrityksen sivuille. Dagsmark kehittää toimintaansa laskemalla hiilijalanjäljen vuosittain, hyödyntää lihateollisuuden sivuvirtoja sekä käyttää esimerkiksi Itämeren silakkaa, mikä vähentää Itämeren rehevöitymistä.

Maailmanlaajuisen kestävyyskriisin ratkaisut luodaan ja otetaan käyttöön paikallisesti, ja niiden yleistyessä vaikuttavuus kasvaa. Myös pienen yrityksen tulee toimialasta riippumatta olla tietoinen toimintansa ja hankintaketjujensa ympäristövaikutuksista. Mikäli teema on uusi, voi kokonaisuutta hahmottaa esimerkiksi Valonian Yrityksen ympäristötyön askeleet -työkirjan kautta.

Blogin ovat kirjoittaneet Valonian projektiasiantuntija Olli Haapanen sekä Valonian ilmastoasiantuntija Anna von Zweygbergk.

Muita kiinnostavia aiheita

Kädet ja tietokone
Vieraskynä-blogi