Yrittäjän puolella
25.2.2021

Julkisen sektorin yhtiöitä ei kannata suosia

25.2.2021 | 14:31

Sote-lakien eduskuntakäsittelyn aikana heräsi uudelleen henkiin keskustelu hallituksen esityksen vaikutuksista sairaanhoitopiirien omistamien yhtiöiden (esim. Tampereen Sydänsairaala, Coxa ja Fimlab) tulevaisuudelle. 

Hallituksen järjestämislakiesityksessä julkisen sektorin omistamat yhtiöt rinnastetaan yksityisiin yrityksiin. Tämä on aivan oikein. Kyseiset terveysalan yhtiöt on perustettu sen vuoksi, että ne voisivat osallistua avoimille markkinoille eli myydä palveluita myös omistajatahojensa ulkopuolelle, esimerkiksi vakuutusyhtiöille tai toisille kunnille. Tällöin ne täytyykin rinnastaa yksityisiin yrityksiin.

Järjestämislakiesitykseen sisältyy epämääräinen vaatimus hyvinvointialueen riittävästä omasta palvelutuotannosta. Se pohjautuu mielestäni väärään perustuslain tulkintaan.

Vaarana kannuste perustaa lisää markkinahäirikköjä

Julkisen sektorin omistamien yhtiöiden erityisaseman puolustajat haluavat hallituksen esitystä muutettavan niin, että julkisomisteisen yhtiön palvelut lasketaan kuuluvaksi hyvinvointialueen omaan tuotantoon.

Jos julkisen sektorin omistamien yhtiöiden palvelutuotanto voidaan katsoa hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi, aiheutetaan kilpailuvääristymä ja suositaan kyseisiä yhtiöitä. Tällöin on vaarana, että syntyy kannuste perustaa lisää näitä markkinahäiriöitä aiheuttavia yhtiöitä – mahdollisesti monille eri erikoisaloille, kuten silmätaudit.

On valitettavan yleistä, että järjestäjän ja tuottajan roolit menevät näissä julkisen sektorin yhtiöissä helposti sekaisin: viranomaistehtäviä ja julkisen vallan käyttöä siirtyy yksityisoikeudelliselle toimijalle eli yhtiölle. Se ei ole perustuslainkaan mukaista. 

Uuden sote-mallin myötä aiheutuu myös lisäongelmia. Palveluiden alueellisena järjestäjänä toimiva hyvinvointialue, jolle kyseiset yhtiöt siirtyvät, voi hankkia omistamiltaan yhtiöiltä palveluita valtion rahoituksella. Tämä luo vääränlaisia kannusteita, joiden olemassaolosta valtion rahoittajana pitäisi olla huolestunut.

Kilpailuvääristymät voi välttää

Julkisen sektorin omistamien yritysten aiheuttamat kilpailuvääristymät voidaan välttää. Se edellyttää, että hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen liittyvät tehtävät eriytetään sen omistamien yhtiöiden toiminnasta. Yhtiöistä on tehtävä puhtaita tuottajaorganisaatioita, jotka myös vastaavat kaikista omista kustannuksistaan (toimitilat, henkilöstö, tietojärjestelmät, hallinto, investoinnit ja niiden rahoitus).

Järjestäjänä toimivan hyvinvointialueen on hankittava palvelut kilpailuttamalla myös omistamaltaan yhtiöltä, jos se toimii avoimilla markkinoilla.


Ismo Partanen
toiminnanjohtaja
Lääkäripalveluyritykset ry

Muita kiinnostavia aiheita