Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
8.11.2021
Jutta Wirén

Julkiset hankinnat valjastettava yrittäjyyden, työllisyyden ja innovaatioiden kehittäjiksi

Turun kaupunki on saanut ensimmäisen oman hankintastrategiansa, mainiota! 
Asiantuntevasti laadittu hankintastrategia muodostaa kokonaisuuden, joka tulee huomioida hankintojen valmistelussa, suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Jatkossa Turun hankintojen painopisteinä ovat vastuullisuus sekä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vaikuttavuus. On hyvä, että tuoreesta hankintastrategiasta laaditaan vielä tarkempi toimenpidesuunnitelma, jossa konkretisoidaan hankintastrategiaa. 

Yrittäjien keskeiset muutosehdotukset strategian sisältöön koskivat ostolaskudatan avaamista, hankintojen jakamista osiin sekä yritysvaikutusten arviointia. Varsinais-Suomen Yrittäjät toivoo, että hankintojen yritysvaikutusten arviointikäytännön uudistaminen ja kehittäminen otetaan toimenpidesuunnitelmaan ja erityisesti käytännön toteutukseen. On aivan keskeistä, että kunta käy vuoropuheluja yritysten kanssa, tiedottaa hankinnoista ajoissa ja avoimesti, jakaa hankinnan osiin ja valitsee useamman sopimustoimittajan. Näin edistetään reilua kilpailua ja sitä, että kaiken kokoiset palveluiden tuottajat voivat halutessaan osallistua kaupungin järjestämiin kilpailutuksiin. 

Arvioiden mukaan julkisissa hankinnoissa liikkuu valtakunnallisesti joka vuosi 35 miljardia euroa. Esimerkiksi Turussa kokonaisostot olivat viime vuonna noin 845 miljoonaa euroa. Puhutaan siis merkittävästä kokonaisuudesta ja siksi julkiset hankinnat on valjastettava yrittäjyyden, työllisyyden ja innovaatioiden kehittäjiksi. Ei ole yhdentekevää käytetäänkö miljoonat paikallisen pk-yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi vai esimerkiksi markkinoiden keskittämiseksi suurille toimijoille.  

Innovatiivisiin hankintoihin sisältyy usein kokeilemista, kehittämistä ja yhdessä sopivien ratkaisujen etsimistä – ja siihen tarvitaan selkeää tietoa, joka on suoraan hyödynnettävissä. Kaupungin ostolaskudata kertoo millaisiin palveluihin, urakoihin ja tarvikkeisiin veroeurot käytetään. Turun ostolaskudatan avaaminen ja saattaminen aiempaa laajempaan käyttöön hyödyttää koko yhteiskuntaa lisäten toiminnan avoimuutta ja avaten tietoa yrittäjille myös yhteistyörajapinnasta. 

Kaupungin hankintojen parissa työskentelevä henkilöstö tekee merkityksellistä työtä. Tämän työn täysimääräinen hyödyntäminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa luo hankintojen avulla uusia innovaatioita, toimintatapoja ja työpaikkoja sekä mahdollistaa kaupungin asettamien taloudellisten ja kestävien tavoitteiden täyttymisen. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että julkisten hankintojen säästöpotentiaali on 15 prosentin luokkaa, joten Turun kaupungin luvuilla puhutaan merkittävistä euromääristä. Hankintaosaamiseen panostaminen on näin ollen meidän kaikkien yhteinen etumme.  

Hankintastrategian ekologisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vielä tarkempia linjauksia ja mittareita. On hyvä muistaa, että yrittäjillä on merkittävä rooli vähähiiliseen talouteen siirtymisessä. Pk-yritykset ovat keskeisiä toimijoita useilla eri toimialoilla, jotka tarjoavat puhtaampia ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden tilalle, vähäpäästöiseen energiaan ja kiertotalouteen.  

Julkisten hankintojen kokonaisuus on valtavan tärkeää, sillä ympäristövastuullisuus hankinnoissa johtaa pienempiin ympäristövaikutuksiin ja taloudellinen vastuu hankinnoissa johtaa verorahojen järkevämpään käyttöön. 

Mielipidekirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 7.11.2021

Muita kiinnostavia aiheita

Jutta Wirén