Mira-Maria Kontkanen, Suomen Yrittäjien EU-toimiston päällikkö. Kuva: Juha ROININEN / EUP-IMAGES
Yrittäjän puolella
19.10.2022
Mira-Maria Kontkanen, Komissio: Pk-yrityksille luvassa helpotuksia pitkiin maksuaikoihin 

Komissio: Pk-yrityksille luvassa helpotuksia pitkiin maksuaikoihin 

Kautensa loppusuoralla oleva Euroopan komissio julkaisi ensi vuoden työohjelmansa. Komission työohjelma sisältää useita yritysten arkeen vaikuttavia ja jalkautuvia aloitteita.  

Keskeinen asia tässä ovat yritysten väliset maksuajat, joihin unioni puuttuu. Tämä on tärkeä asia suomalaisille pk-yrityksille. Eurooppalaisten pk-yritysten konkursseista joka neljäs aiheutuu maksuviivästyksistä. Komissio avaa maksuviivästyksiä käsittelen direktiivin. Direktiivi säätelee maksuaikoja yritysten keskinäisissä sekä julkishallinnon ja yritysten välisissä suhteissa. 

Komissio aikoo ensi vuonna myös jatkaa työtään yhtiöoikeudellisten työkalujen digitalisoimiseksi, tavoitteenaan edistää yritysten rajat-ylittäviä laajentumisia.  

Osaaminen, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus ovat myös komission ensi vuoden prioriteetteja. 

Yritysten verotusympäristön yksinkertaistamiseen ehdotetaan pakettia, jolla luotaisiin yhtenäisemmät verosäännöt yrityksille sisämarkkinoilla.   

Toimia energiakriisin hillitsemiseksi 

EU ryhtyy toimiin myös energiakriisin ja sähkön hinnan nousun taltuttamiseksi. Se aikoo puuttua EU:n sähkömarkkinamalliin ja ehdottaa järjestelmään muutoksia. Erityisesti tämä koskee kaasun suhdetta sähkön hintojen määräytymisessä. Myös EU:n orastavaa vetytaloutta aiotaan kannustaa eteenpäin kolmen miljardin suuruisella vetypankkialoitteella.  

EU:ta kohdanneet viimeaikaiset haasteet koronasta ja Venäjän hyökkäyssotaan ovat aloittaneet keskustelut EU:n monivuotisen budjetin kyvystä vastata akuutteihin ja yllättäviin haasteisiin. Siksi komissio aikoo tehdä väliarvioinnin monivuotisesta budjetistaan 2021–2027. Tämä saattaa vielä johtaa budjetin varojen kohdennusten uudelleen arviointiin. 

Kriisien keskellä on onneksi myös juhlittavaa; ensi vuonna EU:n suurimmaksi saavutukseksi nostetut sisämarkkinat juhlivat 30-vuotista taivaltaan. Sen vuoksi komissio julkaisee analyysin sisämarkkinoiden hyödyistä ja toisaalta jäljellä olevasta työstä sisämarkkinoiden paremman toimivuuden takaamiseksi.  

Komission ensi vuoden työohjelman sisältöön ehdotuksineen pääsee tutustumaan täältä.  

Muita kiinnostavia aiheita

Mira-Maria Kontkanen