Someron Yrittäjien blogi
18.2.2022

Kotihoidon palvelutaso ei saa laskea!

Someron Kaupunki ilmoitti 15.2.2022 tiedotteessaan, että kaupungin kotihoito on ruuhkautunut koronatilanteesta, sairastumisista, huonosta ajokelistä sekä rekrytointivaikeuksista johtuen. Tiedotteen mukaan kotihoidon palvelutasoa joudutaan laskemaan ns. välttämättömän hoidon tasolle 20.2.2022 asti. Tiedotteessa todettiin myös, että perusturva on aloittanut toimintasuunnitelman laatimisen kotihoidon ja kotiin annettavien palveluiden kokonaisuuden kehittämiseksi sekä akuutin tilanteen korjaamiseksi.

Yrittäjät esittävät huolensa kotihoidon asiakkaiden palvelutason laskusta ja lisäksi esittävät ratkaisuna yksityisten palveluiden tuottajien rekisterin sekä yksityiset sosiaalipalvelu tuottajat-rekisterin ja kaupungin yhteistyön lisäämistä sekä palvelusetelien laajempaa käyttöönottoa.

Kaupungin rekrytointihaasteen jakaa lähes kaikki kaupungit ja kunnat Suomessa. Osaajapulaan ei ole näköpiirissä mitään helppoa tai kovin nopeaa ratkaisua. Osaajia ei löydy. Tästä syystä palveluiden varmistamiseksi jatkossa, tulisi palvelusetelit ottaa laajemminkin käyttöön kuin vain hätätilanteissa.

Kaupungilla on mahdollisuus antaa palveluseteli asiakkaalle, joka voi hankkia palvelua yksityiseltä yritykseltä. Somerolla toimii useita yksityisiä kotipalveluita tarjoavia tukipalveluiden tuottajia, jotka ovat virallisessa tukipalvelurekisterissä. Palvelusetelit voidaan kohdentaa täsmäratkaisuihin ja tässä tapauksessa kyseessä oleviin kotihoidon palveluihin.

Kokemukset palvelusetelistä ovat hyviä. Palvelusetelin käyttöönotolla on myönteisiä vaikutuksia paikalliseen elinkeinoelämään ja alueelliseen elinvoimaan. Palvelusetelit lisäävät asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantavat palvelujen saatavuutta, ruokkivat paikallista kasvollista pienyrittäjyyttä, kehittävät Someron kaupungin ja yritysten yhteistyötä, tehostavat, monipuolistavat ja joustavoittavat palveluja sekä edistävät markkinoiden kehittymistä ja innovaatioita.

Keinoja saada kotihoidon palveluja asiakkaille tasoa laskematta on, jos vain tahtoa löytyy.

Yhteistyöterveisin,
Someron Yrittäjät ja Someron Yrittäjänaiset


Muita kiinnostavia aiheita