Kymen Yrittäjien blogi
23.3.2022
David Lindström

Kriisistä toiseen?

Ensin iski korona, joka ei välttämättä ole vieläkään ohi. Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, vaikuttaen paitsi erittäin traagisella tavalla miljooniin ihmisiin, myös elinkeinoelämään ja yrittämiseen. Mennäänkö kriisistä toiseen, vai onko Kymenlaaksossa myös offensiivista valoa tunnelissa?  

Kymenlaakso on selvästi kiinnostava investointialueena. Onnistuminen esimerkiksi niin sanotun akkuklusterin kehittämisessä toisi mukanaan jopa tuhansia työpaikkoja. Myös, ja varsinkin, paikallisten yrittäjien ja yritysten tekemät investoinnit ovat selkeä osoitus heidän lujasta uskostaan tulevaisuuteen. Siitä meidän kaikkien kannattaa ottaa mallia.  

Kymenlaakson Korkeakouluyhdistys ja sekä XAMK:n että Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston panostukset Kymenlaaksoon vahvistavat maakunnan TKI-toimintaa. Tämä parantaa merkittävällä tavalla mahdollisuutemme kohdata sekä nykyhetken että tulevaisuuden haasteet. Oma yliopistokeskuskin on tavoitteena.  

Ylipäänsä yhteistyö laajalla maantieteellisellä alueella ilahduttaa. Kymenlaaksossa tehdään hedelmällistä yhteistyötä sekä Etelä-Karjalan että Uudenmaan eri toimijoiden kanssa valtakunnallista tasoa unohtamatta. Varsinkin globaalissa maailmassa olemme yhdessä vahvempia kuin yksin.  

Ei olisi uskottavaa väittää, että toimintaympäristö tällä hetkellä on positiivinen. Mutta väitän, että voimme nähdä myös positiivisia asioita ja signaaleja, ja toivon että tämä antaa voimaa ja uskoa rakentaa entistä valoisampaa tulevaisuutta sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla.  

David Lindström