Asiantuntija Karoliina Katila. Kuva: Markus Sommers
Yrittäjän puolella
4.10.2022
Karoliina Katila, Kritiikki kuluttajansuojalain muutoksista patistaa suojaamaan yrittäjiä

Kritiikki kuluttajansuojalain muutoksista patistaa suojaamaan yrittäjiä

Eduskunnan käsittelyssä oleva esitys kuluttajansuojalain lakimuutoksista on aiheuttanut huolta yrittäjissä siitä, helpotetaanko kuluttajien mahdollisuuksia saada palveluita ilmaiseksi epäasiallisin keinoin. Esimerkiksi huolta on herännyt parturikampaajien ja kauneudenhoidon aloilla.

Esityksessä ehdotetaan kuluttajansuojalakiin uutta lukua henkilöön kohdistuvista palveluista. Uudistuksella parannettaisiin kuluttajansuojaa palveluiden osalta.

Ongelmatilanteet on voitava ratkoa tukeutumalla lain selkeisiin kirjauksiin. Tämä tavoite ei nyt toteudu, sillä lakimuutoksiin sisältyy epäselvyyksiä.

Esityksessä kuluttajalla annettaisiin uusi oikeus saada hinnanalennusta palvelun olennaisesta viivästyksestä. Viivästyksen olennaisuuden rajanveto olisi arjessa haastavaa. Esitys tästä tulisikin poistaa, sillä sen tulkinnanvaraisuus on omiaan johtamaan erimielisyyksiin.

Kritiikkiä on myös aiheuttanut kuluttajalle annettu oikeus kieltäytyä siitä, että yrittäjä korjaa palvelun virheen. Kieltäytymisoikeus olisi poikkeus lähtökohdasta, jonka mukaan yrittäjällä on oikeus tekemänsä virheen oikaisemiseen. Kieltäytymisoikeutta perustellaan sillä, että palvelut, jotka kohdistuvat henkilön kehoon edellyttää erityistä luottamusta suorittajaan.  

Mahdollisuus kieltäytyä virheen oikaisusta pitäisi rajata tarkasti, jotta voidaan estää, että asiakas vetoaa luottamuksenmenetykseen ja korjaa palvelun muualla huomattavasti kalliimmalla hinnalla. Kieltäytymisoikeus ei ole tarpeellinen monissa palveluissa.

Lain on myös suojattava yrittäjiä kuluttajien vastuuttomalta käytökseltä. Tämän lisäksi on löydettävä keinot, joilla yrittäjiä voidaan suojata tilanteilta, joissa asiakkaalla ei ole aikomustakaan maksaa palveluista. Suomen Yrittäjien tavoitteena on, että yrittäjälle annetaan suojaa erilaisia petollisia menettelyjä vastaan.

Karoliina Katila, asiantuntija, Suomen Yrittäjät

Karoliina Katila artikkelikuva
Karoliina Katila