epy
13.4.2022
Heikki Risikko

Kunnan on järjestettävä koronatestaus tartuntatautipäivärahaa varten

Eduskunta hyväksyi helmikuussa lakiesityksen, jolla helpotettiin takautuvasti tartuntatautilain mukaisen karanteenikorvauksen saamista ilman varsinaista karanteenimääräystä.

Asetuksella tapahtuneen hienosäädön jälkeen tartuntatautipäivärahan saamiseen riittää nyt virallisen koronatestin positiivinen tulos ja lääkärin tai hoitajan antama todistus siitä, että työntekijä ei tartutusvaaran takia voi mennä töihin tai että hänen pitää hoitaa koronaan sairastunutta alle 16-vuotiasta lastaan.

EPÄILEMÄTTÄ VIISAS PÄÄTÖS sekä työnantajan että työntekijän kannalta. Tartuntatautilaki kun korvaa ansionmenetyksen ilman omavastuuaikaa.

Paitsi että lakia ei käytännössä noudatettu viikkokausiin suuressa osassa maata. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla kunnat päättivät yksipuolisesti, että vain terveydenhuollon ammattihenkilöstö ja riskiryhmiin kuuluvat testataan.

Kuntien perustelut olivat sinänsä aivan asiallisia: Koronan aiheuttama hoidon tarve oli kova ja hoitohenkilöstön koronasta johtuvat sairauspoissaolot lisäsivät töissä olevien työkuormaa.

Mutta: kuntien päätös rajoittaa testauksia ei ollut voimassa olevan lain mukainen. Toisin sanoen se oli siis lainvastainen.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLTÄ SEKÄ aluehallintovirastoilta ensin pyydettiin ja sitten vaadittiin ohjausta lain noudattamiseen. Vastauksen saaminen kesti useita viikkoja.

Sillä aikaa koronaan sairastuneet työntekijät jäivät kokonaan testaamatta tai sitten työnantaja teetti testit yksityisellä puolella ja maksoi sekä testikustannukset että työntekijöiden matkat testauspaikkakunnalle.

Lukuisille yrityksille syntyi suuria kustannuksia vain siksi, että kunnat eivät noudattaneet voimassa olevaa lakia ja STM viivytteli ohjauskirjeen antamisessa.

LOPULTA STM HERÄSI ja antoi ohjauspäätöksen. Sen mukaan ”kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää koronatestaus, jos henkilö tarvitsee positiivista testitulosta tartuntatautipäivärahan saamiseksi.

Sadoille työnantajille ehti aiheutua merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia ja samaan aikaan vähintäänkin tuhannet työntekijät menettivät heille kuuluvat korvaukset.

Luulenpa, että tämä asia ei jää tähän.

Heikki Risikko