28.3.2023

Marjo Vallius-Hyttinen

Eduskuntavaalien jäsenehdokkaan vapaa sana

Numero 16

Suomi tarvitsee muutosta, sillä talous ja hyvinvointi ovat kuralla. Olen tiedolla ja taidolla eteenpäin menevä avoin, rehellinen ja rohkea pohjoiskarjalainen sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvoinnin ammattilainen yrittäjätaustalla. Koulutukseltani olen fysioterapeutti, YAMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Toimin yksikönjohtajana yksityisessä yrityksessä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa.  Suomi elää yrittäjyydestä, siksi on tärkeää tukea yrittäjyyttä, erityisesti pientä ja keskisuurta yrittäjyyttä.  Pohjois-Karjalan saavutettavuus tulee olla kiitettävää, eli tiestön kuntoon tulee panostaa ja raideliikenteen tulee olla toimiva sekä lentoliikenteen aktiivista. Työnteon tulee olla kannattavaa ja kannustinloukut tulee purkaa. Itäisen Suomen tulisi olla erityistukialue, sillä välimatkat ovat pitkiä niin alueen sisällä kuin muualle Suomeen. Perintöverotus on pieni osa meidän valtiomme verokertymästä ja sen voisi poistaa kokonaan, niin yrityksiltä kuin henkilöiltä. Kannatan sitä, että yritysten verotus olisi kassaperiaatteen mukaista koko ajan, ei suoriteperusteista. Pidetään huoli meidän hyvinvoinnistamme kokonaisvaltaisesti, vauvasta vaariin. Erityisesti olen vielä huolissani lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä ikääntyneiden hyvinvoinnista. On tärkeää panostaa näihin erityisesti ennaltaehkäisevästi. Pidetään Suomi elinvoimaisena ja hyvinvoivana. Siksi lähdin ehdolle, että voin oman tietoni ja taitoni avulla auttaa meitä voimaan paremmin.  Olen sitkeä ja ahkera enkä luovuta asioissa kesken.