5.11.2021
Kari Niemelä

Metsästä vakaata ja vastuullista sijoittamista

Yksi perinteisimmistä sijoitusmuodoista on metsä. Osalle merkityksellistä on tietyn maapohjan omistaminen, osa näkee metsän puhtaasti sijoituksena. Sijoitusmuotona se on hyvin vakaa. Vakaudesta huolimatta ei metsä ole sijoituselementtinä passiivinen. Hyvän tuoton edistäminen vaatii suunnitelmallista metsänhoitoa. Tähän ei välttämättä ole aikaa, tahtoa tai resursseja. Tällöin yhteismetsä on omistusmuotona erittäin hyvä vaihtoehto.

LähiTapiola on perustanut yhteismetsän ensimmäisenä finanssialan toimijana. Tavoitteeksi on asetettu, että kyseinen yhteismetsä nousee Suomen suurimpien joukkoon. LähiTapiola Yhteismetsää hoidetaan pitkäjänteisesti ja suomalaista metsätaloutta vaalien, joten se sopii hyvin vastuullisen yrityksen omistussalkkuun. LähiTapiola-ryhmän oma panostus yhteismetsään on muutama tuhat hehtaaria. Omille metsäsijoituksille haemme samaa tuottoa kuin mitä omistaja-asiakkaamme saavat yhteismetsästä. Suunnitelmien mukaan yhteismetsää on tarkoitus kasvattaa Suomen suurimpien joukkoon. Se tarkoittaa kymmenien tuhansien hehtaarien kokoluokkaa.

 LähiTapiola Yhteismetsässä tila-arviot tekee ulkopuolinen toimija, metsäpalveluyritys Aari, joka on myös LähiTapiolan asiantuntijakumppani yhteismetsän metsänhoidossa. Karkeana liittymisrajana pidetään vähintään 30 hehtaarin metsäpinta-alaa, mutta liittyminen on aina tapauskohtaista, jossa myös tilan puusto ratkaisee. Ylärajaa kiinteistön koolle ei ole.


epy lähitapiola kari niemelä

Kari Niemelä

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan liiketoimintajohtaja. Vastuualueena hänellä on yritys- ja maatilaliiketoiminta.

epy lähitapiola kari niemelä
Kari Niemelä