Martti Saarela ja Matti Muhos
Yrittäjän kumppanina
20.6.2022
Vieraskynä-blogi

Mikroyrittäjyys ansaitsee oman professuurinsa – lahjoituksia kerätään

Alle 10 henkeä työllistävät mikroyritykset ovat yrityskenttämme laaja perusta ja kasvualusta. Suomen yrityksistä jopa 94 % on mikroyrityksiä, jotka työllistävät neljänneksen Suomen kaikkien yritysten työpaikoista. Mikroyrityksillä on siis varsin suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys ja niiden rooli kasvaa edelleen mm. yksinyrittäjyyden kasvun myötä.

Osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopistolle myöntämää Mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallista tehtävää olemme edelleen vahvistamassa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden resursseja perustamalla mikroyrittäjyyden professuurin. Tähtäämme Suomen ensimmäisen tämän alan professuurin käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen Oulun yliopistossa. 

Mikroyrittäjyyden professuuri on merkittävä avaus, sillä mikroyrittäjyys ansaitsee siihen keskittyvää, korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta. Professuurilla edistetään suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua, lisätään yrittäjien osaamista sekä luodaan tietoperusteista ymmärrystä mikroyrittäjyydestä ilmiönä. Tutkimustietoa tuodaan median, päättäjien sekä yritysrajapinnan toimijoiden keskuuteen. Professuurilla halutaan lisätä ymmärrystä myös uusista yrittämisen muodoista sekä edistää mikroyritysten ja yksinyrittäjien jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.

Yhteiskunnallisesti vaikuttavaa mikroyrittäjyyden tutkimusta

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on tehnyt yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja uraauurtavaa mikroyrittäjyyden tutkimus- ja kehittämistyötä jo vuodesta 2011 alkaen. Mikroyrittäjyyden valtakunnallinen verkkokoulutus käynnistyi vuonna 2020. Nyt Oulun yliopistoon halutaan perustaa ainutkertainen mikroyrittäjyyden professuuri Kerttu Saalasti Instituutin ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyönä. Tutkimustyön, akateemisen meritoitumisen ja tutkimusrahoituksen kasvattamisen kautta luodaan edellytykset professorivetoiselle, kasvavalle tutkimusryhmälle.   

Professuuri nostaa mikroyrittäjyyden tutkimus- ja koulutustoiminnan määrällisesti ja laadullisesti seuraavalle tasolle. Se kytkee mikroyrittäjyyden tutkimuksen entistä tiiviimmin alan kansainväliseen tutkimusverkostoon ja luo mahdollisuuksia kehittää mikroyrittäjyyden edellytyksiä Suomessa ja koko Euroopan alueella. Erityisesti mikroyritysten vientiä halutaan edistää, sillä se on Suomessa merkittävästi vähäisempää kuin verrokkimaissa.

Professuurille kerätään lahjoituksia

Lahjoitusvaroin perustettavan mikroyrittäjyyden professuurin kokonaisbudjetti on 600 000 €, joka kattaa rahoituksen vuosille 2023–2028. Tämän jälkeen professuuri vakinaistetaan Oulun yliopiston käytänteiden mukaisesti, jolloin Oulun yliopisto vastaa kustannuksista perusbudjetoinnin kautta. Rahoitus on tarkoitus koota lokakuuhun 2022 mennessä ja avoin ja kansainvälinen haku avataan vuoden 2023 alussa. Suunnitelmien mukaan mikroyrittäjyyden professori aloittaa tehtävässään viimeistään 1.8.2023.

Mikroyritysten menestys on kestävän kasvun ja uudistumisen edellytys. Kukapa ei haluaisi olla edistämässä ja tukemassa suomalaista mikroyrittäjyyttä? Lahjoittamalla edistät Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia.

Kirjoittajat ja yhteystiedot:

Martti Saarela, vs. ohjelmajohtaja
martti.saarela@oulu.fi
p. +358 50 473 5470

Matti Muhos, johtaja, professori
matti.muhos@oulu.fi
p. +358 40 040 7590

Kädet ja tietokone
Vieraskynä-blogi