Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
30.3.2022
Jutta Wirén

Miltä kotikuntasi näyttäisi ilman yrityksiä?


Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara.  Yrittäjä tuo palvelut, työn ja rahan kuntaan.
Kunnan ja yritysten pitää vetää yhtä köyttä, jotta kunta menestyy.

Kunnanvaltuustoissa päätetään elinvoimasta ja siitä, kuinka yrittäjien näkemykset otetaan päätöksenteossa huomioon. Kuntien päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta. Suurin osa tehdyistä päätöksistä siis joko edistää tai jarruttaa yritysten menestymistä ja toimintaedellytyksiä.

Mutta kuinka moni valtuutettu miettii päätöksiä tehdessään, miten päätös konkreettisesti vaikuttaa vaikkapa oman lähiruokakaupan, kunnassa toimivan teollisuusyrityksen tai yksinyrittäjien toimintaan?

Vain harvassa kunnassa arvioidaan kuitenkaan systemaattisesti sitä, miten päätökset vaikuttavat yrityksiin ja esimerkiksi niiden tarjoamiin työpaikkoihin. Yritysvaikutukset pitää ottaa päätöksenteossa ja etenkin päätöksien valmistelussa huomioon paremmin.

On muistettava, että päätösten yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä harkitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Jos vaikutukset todetaan seutukunnan yritysten kannalta negatiivisiksi, pitää pohtia olisiko asiassa mahdollista toimia toisin. Lisäksi etukäteisarvioinnilla pystytään optimoimaan päätösten mahdolliset myönteiset vaikutukset seudulle.

Yritysvaikutusten arviointi ei saa lisätä kuntien byrokratiaa. Sitä on jo aivan riittävästi. Järkevintä on rakentaa kuntakohtaisesti sellaiset menettelyt, jotka voivat olla jouheva ja luonnollinen osa päätösten valmistelua ja jotka tukevat paikallista päätöksentekoprosessia. Parhaiten yritysvaikutusten arviointi onnistuu ottamalla se kiinteäksi osaksi kunnan päätösten valmistelua. Yrittäjien tavoitteena onkin saada yritysvaikutusten arviointi osaksi kunnallisen päätöksenteon arkipäivää ja sen tueksi on hiljattain julkaistu Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirja. https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/01/Yritysvaikutusten-arvioinnin-kasikirja.pdf

Elinkeinopolitiikka on ennen kaikkea kunnan ja yrittäjien vuoropuhelua. Kunnat voivat omalla toiminnallaan edesauttaa aluetaloudellista kehitystä ottamalla huomioon paikallisen ja alueellisen tarjonnan tuotteissa ja palveluissa. Monessa kunnassa tehdään hyvää – jopa aivan erinomaista – työtä yrittäjyyden ja yrittämisen olosuhteiden edistämiseksi. Suomen Yrittäjät mittaa parhaillaan kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista. Yrittäjä – käytäthän muutaman minuutin aikaasi ja vastaat kyselyyn täältä 31.3. mennessä!

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen yrittäjä kertoo oman näkemyksensä.

Tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön kehittämiseksi ja konkreettisten uudistustoimenpiteiden sopimiseksi. Tarvitsemme tutkittua tietoa, jotta yrittäjäjärjestö voi vaikuttaa paikallisesti ja alueellisesti siihen, että yrittämisen olosuhteet kunnissa ovat parhaat mahdolliset.

Jutta Wirén