Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula. Kuva: Markus Sommers
Yrittäjän puolella
13.1.2022
Janne Makkula

Missä on työriita ja mitä valtakunnansovittelija sovittelee?

Valtakunnansovittelijalla on luonteva ja perinteinen rooli työntekijä- ja työnantajaliittojen välisten työriitojen ratkaisemisessa. Mutta mikä on valtakunnansovittelijan rooli silloin, kun yritys haluaa käyttää sopimusvapauttaan ja sopia työehdoista suoraan henkilöstönsä kanssa ilman ammattiliittoa? Tästä on syytä käydä keskustelua ja asiaa miettiä niin valtakunnansovittelijan toimistossa kuin koko työmarkkinakentällä.

Sopimusvapaus on keskeinen ja tärkeä periaate Suomessa. Se koskee myös työmarkkinoita. Sopimusvapaus pitää sisällään oikeuden tehdä, mutta myös olla tekemättä sopimusta. Työehdoista ei ole pakko sopia ammattiliiton kanssa tehtävällä työehtosopimuksella, vaan yrityksellä on useita vaihtoehtoja työehtojen määrittämiseen. Yritys voi lain mukaan neuvotella ja sopia suoraan henkilöstön tai sen valitseman edustajan eli lakisääteisen luottamusvaltuutetun kanssa. Tälle on kuitenkin oltava aito mahdollisuus.

Myös valtakunnansovittelijan pitää ottaa toiminnassaan huomioon sopimus- ja järjestäytymisvapaus. Työriidaksi ei pidä tulkita sitä, että ammattiliitto haluaa tehdä työehtosopimuksen yksittäisen yrityksen kanssa, mutta yritys haluaa sopia suoraan henkilöstönsä kanssa. Tällaista tilannetta ei edes pitäisi sovitella ilman yrityksen ja ammattiliiton yhteistä pyyntöä. Muutoin syntyy asetelma, jossa ammattiliitolle tosiasiassa annetaan valtakunnansovittelijan avustuksella etulyöntiasema ja yritykselle syntyy paine työehtosopimuksen tekemiseen ammattiliiton kanssa, vaikka sillä ei ole tähän mitään velvollisuutta.

Työriitaa tällaisessa tilanteessa ei ole, koska neuvottelut on käyty ja työehdoista on sovittu paikallisesti ilman ammattiliittoa.

Ihmiset ja yritykset voivat perustuslailla turvatun yhdistymisvapautensa vuoksi kuulua tai olla kuulumatta liittoon. Liittoon kuulumattomat työntekijät eivät ole antaneet ammattiliitoille mandaattia sopia puolestaan. Yrityksen ei ole pakko tehdä työehtosopimusta. Ei myöskään pidä sovitella tilannetta, joka koskee yritystä ja sen henkilöstöä, mutta jossa riitaa näiden osapuolten välillä ei ole.

Janne Makkula

johtaja, varatuomari

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula