jussi-pekka kurikka
24.5.2023
Jussi-Pekka Kurikka

Mistä niitä työntekijöitä oikein saa?

Yksi yritysten kanssa tällä hetkellä jatkuvasti esiin tuleva haaste on vaikeus löytää osaavaa työvoimaa. Moni yritys kokee heikon työvoiman saatavuuden haittaavan toimintaa. Tämän kevään PK-yritysbarometrin mukaan 60 % alueen yrityksistä kokee, että työvoiman heikko saatavuus on merkittävä este tai rajoittaa jonkin verran yrityksen kasvua.  

Vastaavasti tuoreen elinvoimabarometrin tuloksista nähdään, että maakunnan puoleensa vetävyydessä on haasteita juuri työvoimansaatavuuden näkökulmasta katsottuna. Maakuntajohtaja Seppelvirrankin mukaan meillä on käsissämme jo joitain aloja koskeva työmarkkinoiden häiriötila. 

Työvoimapula ei ole vain työllistävien yritysten ongelma. Tilanne vaikuttaa välillisesti myös moneen yksinyrittäjään. Harvalla meistä on sellainen yritys, jossa ei tarvittaisi kumppaneita. Omalla yhteistyökumppanilla olevat vaikeudet työvoiman saatavuudessa voivat näkyä myös yksinyrittäjän toiminnassa esimerkiksi pidentyneinä toimitusaikoina ja palveluiden heikentymisenä. 

Taikakeinoja työntekijöiden uusien työntekijöiden löytämiseksi ei ole tarjolla. Ulkomaisen työvoiman hankkiminen, opiskelijoiden oppisopimuskoulutus ja nykyisistä työntekijöistä kiinnipitäminen ovat niitä peruskeinoja, jotka usein mainitaan ratkaisuiksi ongelmaan. Helppoja sanoja, mutta vaikeampia toteuttaa käytännössä. 

Löytyisikö osaaja ulkomailta? 

Samalla tavoin kuin mikä tahansa laitehankinta, on myös työntekijän palkkaaminen aina investointi yrityksen tulevaisuuteen. Uuden työntekijän sisään ajaminen vaatii aikaa ja panostusta, erityisesti mikäli kyseessä on ulkomailta saapuva osaaja. Kuten laiteinvestoinneissakin myös henkilöstöinvestoinneissa pitää varmistaa, että yritys on valmis hyödyntämään investointiaan. Ensimmäistä ulkomaista työntekijää palkatessa se voi tarkoittaa muutoksia toimintatapoihin ja käytäntöihin. Kannattaa miettiä, onko helpompaa muuttaa osa asioista toimimaan esimerkiksi englanniksi vai edellytetäänkö kaikilta työntekijöiltä suomenkielentaitoa. 

Harvassa paikassa näitä ulkomailta tulevia potentiaalisia työntekijöitäkään on yrityksen ovella tungokseksi asti. Heidätkin pitää jostain etsiä. Yksi mahdollinen aloituspaikka tähän onkin workinfinland.fi -sivusto, jonka kautta voi etsiä osaaja kansainvälisiltä markkinoilta. 

Kasvattaisitko oman nuoresta ammattilaisen? 

Eri oppilaitoksissa kasvaa koko ajan työntekijöiden uusi sukupolvi. Oman yrityksen tarpeista voi keskustella oppilaitosten kanssa ja samalla opettajat saavat tietoa siitä, millaista osaamista tulevaisuuden työntekijöiltä oikeasti vaaditaan. Joissain tapauksissa oppisopimus on hyvä keino uuden työntekijän hankkimiseen. Tietenkään tällä tavalla yritys ei saa heti kaiken osaavaa kokenutta ammattilaista. Oppisopimus on kuitenkin sijoitus tulevaan, jonka avulla nuori voidaan opettaa ammattilaiseksi.  

Aloita jo tänään.

Vaikka työllistäminen ei olisikaan ajankohtaista juuri nyt, niin asialle kannattaa kuitenkin uhrata ajatus tai pari. Sopivan työntekijän löytyminen nopeasti ei ole itsestään selvää. Kannattaa siis hyvissä ajoin miettiä, millaista osaamista tarvitsisi. Eikä siitäkään ole haittaa, että yrityksen työnantajamielikuvan kehittämistä tekee jo ennakolta.  

Apua ja neuvoja työntekijöiden löytymiseen voi kysyä aina myös muilta yrittäjiltä. Osallistuminen Yrittäjäjärjestön tilaisuuksiin mainio tapa verkostoitua, löytää uusia tuttavuuksia ja hakea yhdessä ratkaisuja työllistämisen haasteisiin.   

Jussi-Pekka Kurikka