Yrittäjän puolella
3.11.2021
Siiri Valkama

Mitä EU tekee ensi vuonna? Uudistuksia myös pk-yrityksille!

Euroopan komission työohjelma ensi vuodelle koskettaa myös kotimaisia yrityksiämme. Komissio on EU:n lainsäädäntötyön starttimoottori. Se on ainoa EU-instituutioista, jolla on suora oikeus ehdottaa uutta EU-lainsäädäntöä. Tässä esimerkkejä pk-yrityksiä koskevista aloitteista ensi vuoden työohjelmassa:

  • Komissio helpottaa pk-yritysten pääsyä vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin, kuten joukkorahoituksiin, riskipääomaan, pääomasijoituksiin ja julkiseen pääomaan.
  • Kiertotaloutta edistetään. Komissio tuo aloitteen tuotteiden korjausoikeudesta. Tämä voi luoda uusia bisnesmahdollisuuksia korjaustoimialalle myös Suomessa.
  • Eurooppalaisia pakkausmerkintöjä ja pakkauksia perataan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta. Muovin käyttöä tiukennetaan taatusti. Lisäksi tuotteiden kyberturvallisuusstrandardeja vahvistetaan lainsäädännöllä.
  • Digiosaamisen taso on Euroopassa vielä liian heikkoa. Komissio aikoo siksi esittää suosituksia digitaitojen kehittämiseksi.

Paremman sääntelyn yleviä tavoitteita ei olla tästäkään työohjelmasta unohdettu. Komissio aikoo vihdoin ottaa käyttöön one-in, one-out –periaatteen. Sen tarkoituksena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa poistamalla yksi hallinnollinen velvoite aina kun uusia esitetään.

Lisäksi komissio aikoo priorisoida EU:n suurta ilmasto- ja energiauudistusta koskevaa lainsäädäntöä. Komissio on myös viime vuosina antanut lukuisia sosiaali- ja työsääntelyyn liittyviä aloitteita, esimerkiksi minimipalkasta ja palkka-avoimuudesta, jotka se pyrkii neuvottelemaan valmiiksi tulevina vuosina. Tätä kokonaisuutta täydentämään komissio aikoo esittää uutta suositusta minimitulosta.

Kaiken kaikkiaan koronanpandemian vaikutukset näkyvät ensi vuoden työohjelmassa. Komissio vahvistaa EU:n sisäistä koordinaatiota sisämarkkinoilla kansainvälisen kriisin tai pandemian kaltaisissa poikkeusoloissa ja varmistaa että tavarat, työvoima ja palvelut pääsevät liikkumaan rajojen yli myös poikkeusaikoina. Tähän esitetään Sisämarkkinoiden hätäapuvälinettä.

Komission ensi vuoden ohjelman uusien aloitteiden lista ei tuo suuria yllätyksiä, sillä se nojaa vahvasti istuvan komission poliittisiin painopisteisiin. Vaikka uusia aloitteita esitetään peräti 42 kappaletta, nähtävissä on, että tulevien vuosien painopiste komissiossa on jo vireillä olevien ehdotusten edistämisessä.

Komissiolla on kädet täynnä, sillä vielä ennen vuodenvaihdetta sen odotetaan ehdottavan mm. datalakia ja alustatyöntekijöiden työolojen parantamista sekä lisäosia ilmasto-, energia-, kestävät tuotteet ja vihreä liikkuvuus -kokonaisuuksiin Fit for 55 -pakettia täydentämään .Komission vuoden 2022 työohjelmaan ”Eurooppa vahvemmaksi yhdessä” pääsee tutustumaan täältä.

Suomen Yrittäjät valvoo pk-yritysten etuja Brysselissä itsenäisesti sekä aktiivisena jäsenenä EU-kattojärjestö SMEunitedin vaikuttamistyössä.

Siiri Valkama

Kirjoittaja toimii Suomen Yrittäjien Brysselin toimiston EU-edunvalvojana

Siiri Valkama