Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
4.7.2022
Jutta Wirén

Monipaikkaisuus on mahdollisuus saaristolle

Lähes 10 000 yrittäjää vastasi keväällä Kuntabarometriin kertoen, että monipaikkaisuus vaikuttaa joka viidennen yrittäjän toimitilatarpeisiin. Varsinais-Suomen alueella vastanneista yrittäjistä 20 prosenttia raportoi, että mahdollisesti lisääntyvä etätyö vaikuttaa sen toimitilatarpeisiin. Heistä 38 prosenttia vastasi, että tilojen tarve vähenee merkittävästi tai jonkin verran etätyön lisääntyessä.

Noin 50 000 vapaa-ajanasuntoa luo Varsinais-Suomessa monipaikkaisuudelle paljon mahdollisuuksia. Monipaikkaisuus lisää joustavuutta ihmisten arkeen ja etätyön lisääntyminen voi hyödyntää ja kasvattaa erityisesti maaseudun ja saariston mökkikuntien elinvoimaisuutta.

Pandemia-aika on lisännyt etätyön suosiota ja mökkien parempi varustelutaso on edistänyt mökkien ympärivuotista käytettävyyttä. Erityisesti näin kesällä mahdollisuus työskennellä mökiltä houkuttelee. Pandemian aikana opituista etätyön tavoista parhaimmat on jo otettu vakituiseen käyttöön. Moni aiemmin matkustamista vaatinut kokous järjestetään virtuaalisesti ja etenkin tietotyötä voi halutessaan tehdä aiempaa helpommin kotoa. Erilliset etätyöpisteet, joissa on tarvittavat tietoverkkoyhteydet ja muu infrastruktuuri, mahdollistavat monelle työskentelyn kotipaikkakunnalta tai mökiltä käsin.

Kotikonttoreita halutaan jatkossakin pystyttää mökkiterassille ja laiturinnokkaan. Keväällä Suomen Yrittäjien Työelämägallup osoitti, että etätyö on lisännyt työelämässä olevien mukaan työn itsenäisyyttä, työn tuottavuutta ja vähentänyt sairauspoissaoloja. 

Monipaikkaisuus on kunnille mahdollisuus, johon kannattaa tarttua. Työn laadun sallimissa rajoissa ihmisten tulisi saada itse päättää nykyistä vapaammin, onko monipaikkainen työ juuri heitä varten. Kuntien erilaisilla veto- ja pitovoimatekijöillä on varmasti vaikutuksensa näihin päätöksiin. Mahdollisuus etätyöhön voi olla myös yritykselle kilpailuvaltti.

Koronan aikana mökkikauppa piristyi ja vapaa-ajan asuntoja hankittiin entistä enemmän etätyömahdollisuuksia ajatellen. Lisäksi pendelöinti vapaa-ajan asunnolta työpaikalle on lisääntynyt. Niin kutsutut ”kakkoasujat” ovat tärkeä voimavara mökkikunnille ja saaristolle.

Saaristomeremme on ainutlaatuinen merialue Suomen lounaisrannikolla. Saarten määrässä mitattuna sen saaristo on itseasiassa maailman suurin. Kesäkautena vapaa-ajan asujien myötä monessa saariston kunnassa väkimäärä moninkertaistuu, esimerkiksi Kustavissa asukasmäärä vähintään viisinkertaistuu kesäkaudella.

Monipaikkaisuuden myötä suomalaiset oleskelevat kotikuntansa lisäksi entistä enemmän muissa kunnissa ja käyttävät myös näiden kuntien palveluja. Monipaikkaisuuden myötä ihmisten ostovoima jakaantuukin yhä useamman kunnan hyödyksi.  Yrittäjävetoisilla digitalisaation ratkaisuja lisäämällä voimme parantaa myös julkisten palveluiden saatavuutta riippumatta siitä, missä sattuu kulloinkin oleilemaan, lomailemaan ja työskentelemään.

Juuri nyt eletään mökki- ja kesälomakautta. Lisääntyvä monipaikkatyö voi pidentää yrittäjien ja työntekijöiden läsnäoloa mökkipaikkakunnilla. Kuntien kannattaakin nyt aidosti miettiä, miten he voivat hyödyntää monipaikkaisuutta ja hybridityötä. Fiksu kunta miettii, miten lisätä monipaikkaisten työntekijöiden osallisuuden kokemusta, ja mahdollistaa, että monipaikkaiset yrittäjät ja työntekijät voivat verkostoitua ja saada tukea myös toisen kotipaikkakunnan elinkeinopalveluista.

Yrittäjämyönteinen kunta tarjoaa yrittäjälle läpi vuoden monipuolisesti verkostoitumismahdollisuuksia, yrityspalveluita ja -neuvontaa, sujuvat tietoliikenneyhteydet, joustavan joukkoliikenteen kunnan vapaa-ajanasutukselle, vaikuttamismahdollisuuksia sekä työtiloja ja kohtaamispaikkoja.

IROResearch kysyi keväällä yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Siihen vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea.  Varsinais-Suomesta vastaajia oli liki tuhat.

Jutta Wirén