Yrittäjän puolella
1.4.2021
Mikael Pentikäinen

Näin vaikutamme koronakriisistä kärsivien yrittäjien puolesta

1.4.2021 | 10:50

Kulunut vuosi on ollut koronapandemian takia monille yrittäjille, mutta myös yrittäjäjärjestölle, vaativa vuosi. Kun kymmenillä tuhansilla jäsenillä on ollut koettelemuksia, yrittäjien järjestöä on tarvittu enemmän kuin koskaan.

Moni perinteinen toimintamuoto – esimerkiksi tapahtumat ja juhlat – ovat jääneet pitämättä, mutta samaan aikaan järjestön palveluita ja vaikuttamisvoimaa on tarvittu valtavasti.

Rohkenen arvioida, että kriisivuoden aikana on saatu myös aikaan ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin yhden vuoden aikana. Se on auttanut kymmeniä tuhansia yrittäjiä. Ymmärrän kuitenkin hyvin heitäkin, jotka kokevat, että apu on jäänyt liian vähäiseksi tai se ei ole osunut omalle kohdalle.

Taistelu koronapandemiaa vastaan on yhä kesken, mutta ainakin toistaiseksi on vältetty konkurssiaalto. Näyttää myös siltä, että yhteiskunnan turvaverkot ovat kantaneet yrittäjiä paremmin kuin esimerkiksi finanssikriisissä, jossa epätoivo musersi monet.Tilanne on heijastunut myös yrittäjäjärjestön jäsenmääräkehitykseen, joka on ollut parempaa kuin vuosikausiin. Se kertoo siitä, että järjestöä arvostetaan ja tarvitaan.

Yrittäjän tukena ja rinnalla

Kyselyt osoittavat, että yrittäjän tärkein turva ahdingon hetkellä on oma perhe ja toiseksi tärkein toinen yrittäjä. Yrittäjien tukea on usein saatavilla oman järjestön kautta.

Kuluneen vuoden aikana olemme merkittävästi panostaneet yrittäjien auttamiseen. Oma lakineuvontamme on tehnyt pitkää päivää ja ottanut vastaan paljon tavallisia vuosia enemmän soittoja. Kymmenet tuhannet ovat saaneet apua neuvontamme kautta, ja palaute on ollut kiittävää.

Rakensimme kriisivuoden aikana myös Alueesi korona-apu -verkoston, jossa 600 kuntien, elinkeinoyhtiöiden ja muiden yritysneuvojaa on ollut yrittäjien tukena. Neuvojat ovat toteuttaneet noin 50 000 neuvontatapahtumaa.

13.maaliskuuta 2020 avautuneilla Kaikki koronasta yrittäjälle -verkkosivuilla on vierailtu yli 400 000 kertaa. Facebookiin perustamastamme Yrittäjät #ostapieneltä -ryhmästä asiantuntijoiden apua ja vertaistukea on saanut yli 16 000 yrittäjää. Lisäksi olemme järjestäneet eri teemoista kymmeniä ja kymmeniä webinaareja, joissa on ollut kymmeniä tuhansia osallistujia saamassa tietoa ja apua.

Olemme myös saaneet monet mediatalot antamaan mainostilaa Auta pientä! -kampanjalle, jotta kansalaiset lähtisivät yrittäjien tueksi vaikean kriisin keskellä.Olen todella kiitollinen kaikesta avusta jokaiselle sen antajalle, niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella.

Vaikuttamistyö tuonut tulosta

Myös vaikuttamistyö on ollut erittäin vilkasta. Olemme tehneet kriisin ensipäivistä alkaen aktiivista vaikuttamistyötä ja tehneet hallitukselle esityksiä yritysten auttamiseksi.

Olemme esittäneet niin yritystukia kuin lainsäädäntömuutoksia. Moni asia on mennyt eteenpäin. Varsinkin kriisin alkuvaiheessa hallituksella oli vahvaa tahtoa pelastaa yrityksiä. Kun kriisi on pitkittynyt, tämä tahto on ehkä heikentynyt. Ainakin yritystukien linja on kiristynyt.

Kriisin aikana on luotu kokonaan uusia tukimuotoja. Esimerkiksi yrittäjän työmarkkinatuki on kokonaan uusi tuki. Sitä on saanut noin 50 000 yrittäjää, joten se on monelle merkittävä apu, kun rahat ovat loppumassa.

Myös kuntien kautta jaettu yksinyrittäjätuki on auttanut monia.Merkittävä oli myös Business Finlandin ja Ely-keskusten kautta jaettu kehittämisrahoitus, jota sai yhteensä noin kaksi kolmasosaa työnantajayrityksistä.

Sittemmin on jaettu kustannustukea, jossa hylkäysprosentti on ollut valitettavan suuri. Raha on mennyt kuitenkin isoon tarpeeseen niille, jotka ovat sitä saaneet. Itse tukea on kehitetty jokaisella kierroksella paremmaksi. Toivotaan, että seuraava kierros olisi jo sellainen, että tyytyväisiä on tyytymättömiä enemmän.

Erittäin merkittäviä ovat olleet myös muutokset, joilla on nopeutettu lomautuksia ja yt-prosesseja sekä vähennetty väliaikaisilla lakimuutoksilla konkursseja. Näitä muutoksia tarvittaisiin edelleen, mutta valitettavasti osa niistä ei ole enää voimassa.

Tärkeä on ollut myös vaikuttaminen verottajan, pankkien, työeläkeyhtiöiden ja vuokranantajien suuntaan, jotta nämä tulisivat vastaan yrityksiä ja olisivat joustavia. Moni on tullutkin, mistä on syytä antaa kiitosta.

Kun meitä on paljon, viesti kuuluu

Kriisin keskellä on tullut näkyväksi yrittäjäjärjestön voima. Yrittäjäliikkeestä on kirjoitettu enemmän kuin koskaan. Viestimme on tullut kuulluksi. Aina ei ole menty esitystemme mukaisesti, mutta sekin kuuluu kansanvaltaan. Järjestö tekee ehdotuksia, ja hallitus ja eduskunta päätöksiä. Yhteistyö hallituksen ja eduskunnan kanssa on ollut läpi kriisin hyvää, mistä kiitän.

Kun järjestö on vahva, sitä kuullaan. Siksi jokaisen yrittäjän on tärkeä ymmärtää, että äänemme kuuluu sitä vahvemmin, mitä enemmän meitä on mukana.

Yrittäjien auttaminen ei ole tärkeää vain yrittäjien vuoksi vaan kaikkien Suomessa asuvien. Mitä parempi paikka Suomi on yrittää ja mitä enemmän täällä on menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä, sitä paremmin voimme huolehtia kaikista Suomessa asuvista.

Siksi yrittäjyyden asia on kaikkien suomalaisten asia.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen