Yrittäjän puolella
12.4.2021
Marja Vartiainen

Nuorten oppisopimuskoulutuksen korvausjärjestelmää on uudistettava

12.4.2021 | 15:51

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että oppisopimusopiskelun käyttöä lisätään ensimmäisen työpaikan saamiseksi sekä uudelleenkouluttautumisen ja aikuiskoulutuksen väylänä. Tavoite on myös uudistaa ja yksinkertaistaa oppisopimuskoulutuksen ajalta maksettavat korvaukset työnantajan hallinnollisen taakan keventämiseksi.  

Oppisopimuskoulutuksen kehittämistä varten opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistettiin reilu vuosi sitten työryhmä, jonka loppuraportti julkistettiin tämän vuoden tammikuussa. Raportissa todettiin, että tarvitaan edelleen lisää viestintää oppisopimuskoulutuksesta ja sen mahdollisuuksista, jotta koulutusmahdollisuuksia hyödynnetään riittävän laajasti. On myös panostettava neuvonta- ja ohjauspalveluihin.  Suomen Yrittäjät oli mukana työryhmässä.

Työryhmä kiinnitti lisäksi huomiota oppisopimuskoulutuksen aikaiseen tukeen ja ohjaukseen: siirtymiä koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen tulisi käyttää joustavasti, opiskelija- ja työelämälähtöisesti.  

Hallituksen puututtava oppisopimuksiin puoliväliriihessä

Mutta vielä jäi tekemistä: Työryhmä ei esittänyt konkreettisia kehittämisehdotuksia seuraavista tavoitteista: 

  • Miten lisätään oppisopimuksen käyttöä ja sitä kautta työllisyyttä?
  • Miten oppisopimuskoulutus saadaan vastaamaan paremmin yritysten ja muiden työantajien tarpeisiin?
  • Miten oppisopimuskoulutuksen aikaista korvausjärjestelmää uudistetaan?  

Puoliväliriihessään (20.–21.4.) hallituksen on tartuttava näihin kehittämiskohteisiin. Nuorten työttömyys on pandemia-aikana lisääntynyt ja vaikka osaajapulaa monilla aloilla koetaan, on varsinkin pk-yritysten rekrytointikynnys korkea ja uusia työntekijöitä palkataan harkiten. 

Keinoja lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta on

Työssäoppimista – ja sitä kautta työllisyyttä – voi lisätä:

  1. Oppisopimuskoulutuksen korvausjärjestelmää on uudistettava niin, että korvauksen maksaminen on velvoittavaa, jos koulutettavana on ilman ammatillista peruskoulutusta oleva alle 30-vuotias henkilö. Koulutuskorvauksen on oltava suhteessa työantajalta vaadittaviin resursseihin. 
  2. Vielä ammattitaitoa vailla olevan nuoren oppisopimusopiskelijan palkkaa pitäisi voida porrastaa tämän osaamisen ja kehittymisen mukaisesti.
  3. Lisäksi on tarpeen luoda uudenlainen oppisopimustuki tasoittamaan kustannusten ja tuottavuuden välistä kuilua.

Nämä muutokset vähentäisivät uuden oppisopimustyöntekijän palkkauksen aiheuttamaa riskiä ja auttaisivat hyödyntämään oppisopimusta.

Oppisopimuskoulutus johtaa usein työpaikkaan

Oppisopimuskoulutus on monille yrityksille erinomainen keino uusien osaajien hankkimiseksi. Opiskelijalle se tarjoaa mahdollisuuden opiskella oikeassa työympäristössä. Usein oppisopimuskoulutus johtaa työllistymiseen valmistumisen jälkeen.

Oppisopimuskoulutuspaikkojen määrä on riippuvainen yritysten osaavan työvoiman tarpeesta. Yritykset tekevät rekrytointipäätöksensä taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. Oppisopimuskoulutukseen otettavan opiskelijan valintaa arvioidaan sen mukaan, onko henkilön tuottavuus oikeassa suhteessa kustannusten kanssa. Näin ei yleensä luonnollisesti ole silloin, kun kyseessä on vielä vailla ammattitaitoa ja aiempaa kokemusta olevat henkilöt. 

Jotta oppisopimuskoulutuspaikkojen määrä saadaan kasvuun, pitää näihin haasteisiin löytyä ratkaisu. Oppisopimuskoulutusjärjestelmää on kehitettävä siten, että oppisopimusopiskelijan ottamisesta tulee houkuttelevaa ja kannattavaa.  

Marja Vartiainen
koulutusasioiden asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Marja Vartiainen
Marja Vartiainen