Ulvilan Yrittäjien blogi
9.1.2023
Milla Rostedt, Oman perheen kanssa työpaikalla

Oman perheen kanssa työpaikalla

Julkaistu Ulvilan Seudussa marraskuussa 2022


Minulla on ollut ilo olla mukana todistamassa tänä vuonna 70-vuotiaan Ulvilan Konepajan kasvua ihan pienestä tytöstä asti. Perheyritys on nimensä mukaisesti yhteen hiileen puhaltamista sekä kotona että töissä ja usein perheenomainen ajattelu ulottuu myös koko henkilöstöön. Usein urat ovat pitkiä ja työntekijöiden vaihtuvuus pientä. Tiivis yhteisö nivoutuu yhteen ja siitä tulee todellakin kuin toinen perhe.

Perheyrityksessä työskentely on paljon enemmän kun vain työskentelyä – siinä ollaan mukana ihan täysillä ja ihan koko ajan. Samalla on kunnia-asia saada jatkaa suvun vanhempien polvien elämäntyötä, kuten se että yritystoiminta jatkuu ja kannetaan yhteiskunnallista vastuuta myös seuraavien polvien aikana. Ylpeydellä olen mukana viemässä yritystämme eteenpäin ja jatkamassa historiaa eteenpäin.

Pk-sektori on iso työllistäjä Suomessa ja osa näistä yrityksistä on toiminut jo useamman sukupolven voimin. Monesti perheyrityksissä omistajat tuntevat jokaisen työntekijän henkilökohtaisesti ja ovat sitoutuneempia työllistämään pitkällä aikajänteellä kun pörssiyhtiöt. Vastuunkanto omista työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan on hyvin korkealla sijalla. On tärkeää voida tarjota töitä yrityksessä pitkällä tähtäimellä ja huolehtia, että työntekijät voivat hyvin. Pk-sektorin perheyritykset hyvin harvoin tekevät päätöksiä lopettaa Suomen toimipisteet tai sulkevat toimipisteitä siirtääkseen töitä matalan kustannustason maihin. Nämä yritykset kantavat yhteiskunnallista vastuuta ja toivottavasti se kantaa tulevaisuudessa hedelmää myös päättäjien suunnalta perheyrittäjille. 

Perheyrittäjyyteen kasvetaan jo ihan pienestä asti kotona. Lapset saattavat käydä vanhempien mukana perheyrityksessä jo pienestä pitäen ja usein ensimmäinen kesätyökin löytyy tutusta ja tärkeästä yrityksestä. Toisille siitä tulee koko elämän pesti.

Onnistunut sukupolvenvaihdos on sekin tärkeää ja se pitäisi pystyä tekemään nykyistä käytäntöä tehokkaammin, jotta vältytään siltä että perheestä ei löydy jatkajaa korkean verotuksen vuoksi. Siinä hävitään sekä työpaikkoja että verotuloja, sillä perheyritysten merkitys yhteiskunnalle on monitahoinen ja tärkeä tukipilari.

Yritysten toimintaympäristö pitäisi saada tulevaisuudessa mahdollisimman hyväksi niin että Suomi olisi huomattavasti parempi maa yrittää ja ottaa niitä riskejä, tehdä investointeja ja työllistää. Toinen tärkeä näkökulma on osaavan työvoiman saaminen ulkomailta; Suomalaisten työikäisten väestö pienenee ja nyt jo havaittavissa oleva osaajapula pahenee. Päättäjiltä odotetaan uudenlaisia ratkaisuja, jotta Suomi olisi houkuttelevampi maa työskennellä muihin pohjolan maihin. 

Kiitos koko Ulvilan Konepajan perheelle – 70 vuotta on vain yksi etappi pitkällä matkalla.

Milla Rostedt
Ulvilan Konepajan toimitusjohtaja
Ulvilan Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen

Milla Rostedt