Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers
30.1.2022
Mikael Pentikäinen, On aika avata yhteiskunta

On aika avata yhteiskunta

Koronatilanne on kääntynyt viime päivinä selvästi parempaan. Vaikka omikronmuunnos yhä leviää, Suomen teho- ja muussa sairaalahoidossa olevien määrä on kääntynyt laskuun. Tauti jyllää mutta pelättyä lievempänä.

Suomen voimakkaita rajoitustoimia on perusteltu sairaalakapasiteetin riittävyydellä. Kun se näyttää riittävän, rajoitustoimia pitää määrätietoisesti purkaa.

On tärkeä muistaa, että elinkeinovapautta ja muita kansalaisten perusoikeuksia voi rajoittaa vain, jos on välttämätöntä. Nykyisessä pandemiatilanteessa nykyrajoitustoimia ei voi pitää välttämättöminä eikä oikeasuhtaisina.

Hallitus päätti torstaina (27.1.) keventää joitakin rajoituksia. Valitettavasti ratkaisu jäi puolitiehen. Rajoituksia pitää purkaa laajemmin, nopeammin ja määrätietoisemmin kaikilla aloilla. Nyt on tullut aika avata yhteiskunta.

Euroopan kireimmät ravintolarajoitukset

On järjetöntä, että ravintolarajoitukset ovat Suomessa Euroopan kireimmät. Nykyisillä rajoituksilla kannattava liiketoiminta on käytännössä mahdotonta ja niillä luodaan terveysriskejä, kun esimerkiksi matkailijoita pitää ruokkia nopeasti ja ahtaasti kireän aikataulun puitteissa.

Ravintoloidenkaan toimintaa ei pidä rajoittaa, jos se ei ole välttämätöntä. Jos ravintolarajoituksia on välttämätöntä ylläpitää, niiden pitää olla alueellisesti harkittuja, koska tautitilanne on erilainen eri puolilla maata.

Myös moni muu ala – esimerkiksi liikunta ja kulttuuri – on kärsinyt kohtuuttomasti. Liiketoiminnan avaaminen on sallittava viipymättä.

Liikunta-alan ”vapaustaistelija”, Kuntokeskus Liikun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi on kertonut, että heillä on ollut pandemia-aikana 3,7 miljoonaa treenikertaa mutta ei yhtään todettua tartuntaa. On selvä, että tällaisen liiketoiminnan sulkeminen on suuri vääryys.

Koronapassi muuttuu tarpeettomaksi

Kun rajoitustoimia päästään purkamaan, myös koronapassi käy tarpeettomaksi.

Yrittäjäjärjestö on puolustanut koronapassia vain väliaikaisena vaihtoehtona tilanteissa, joissa toimialan liiketoiminta on ollut rajoitus- ja sulkutoimien kohteena. Passin avulla yrittäjät ovat voineet harjoittaa liiketoimintaa ja yritykset ovat pysyneet hengissä.

On selvä, että kun rajoitustoimet loppuvat, kansallista koronapassia ei tarvita.

On myös tärkeä noteerata, mitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuoreeltaan todennut koronapassista. THL ei kannata passin käyttöönottoa rajoitusten välttämisen välineenä.

THL ei myöskään kannata koronapassin muuttamista rokotepassiksi. Muutos voisi olla THL:n mukaan lääketieteellisesti perusteltua, mutta voi sulkea rokottamattomat palveluiden ulkopuolelle ja vaikuttaa merkittävästi rokotusmyönteisyyteen Suomessa. ”Tämä olisi vakava haittavaikutus, jonka pitkäaikaiset vaikutukset olisivat merkittäviä”, THL arvioi torstaina.

Yrittäjät luottaa THL:n rokotepassiarvioon

Yrittäjät on tukenut aiemmin muiden elinkeinoelämän järjestöjen rinnalla koronapassin uudistamista rokotepassin suuntaan. Kannanotosta on tullut paljon palautetta.

Haluan todeta, että Yrittäjillä ei ole tarvetta kyseenalaistaa THL:n arviota. Luotamme THL:n kykyyn arvioida tilannetta ja passin hyötyjä.

Paras vaihtoehto on ilman muuta kaikkien rajoitusten määrätietoinen purkaminen, mikä tekee myös kansalaisia jakavasta koronapassista tarpeettoman.

Pandemia tuskin katoaa kokonaan keskuudestamme. Olemme kuitenkin oppineet elämään sen kanssa. Kansalaiset osaavat käyttäytyä vastuullisesti ja yritykset osaavat järjestää terveysturvallisen asioinnin. Tähän vastuullisuuteen pitää uskaltaa luottaa.

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.

Mikael Pentikäinen