Koskissa kuohuu
2.11.2021

Opiskelijat täytyy saada jäämään Valkeakoskelle

Asumme vilkkaassa opiskelijakaupungissa. Oppilaitoksissamme koulutetaan ammattilaisia laajasti eri aloille. VAAO:sta valmistuu automekaanikkoja, kampaajia koneteollisuuden ja kiinteistöhoidon ammattilaisia, vain muutamia nimetäkseni. Päivölän opistossa voi valmistautua yliopisto-opintoihin mm. oikeustieteen, luonnontieteen ja arkkitehtuurin kurssien parissa. Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken kampuksella lähes 750 opiskelijaa pureutuu sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kansainvälisen kaupan saloihin.

Tarjolla on vetovoimaista koulutusta yli paikallisen tarpeen. Opiskelijoita saapuukin meille vieraiksi vuosittain sankoin joukoin naapurikunnista ja maailmalta. Ongelma onkin juuri se, että he ovat meille vieraita – kahdessa eri tarkoituksessa. Yllättävän moni opiskelija matkaa koulun penkille päivittäin kotoaan Valkeakosken ulkopuolelta. Tämä siitäkin huolimatta, että meillä on hyvät harrastusmahdollisuudet, edulliset asunnot ja hyviä ajanviettopaikkoja aiempaa vähemmän baareissa viihtyville nuorille aikuisille. Tämä jättää opiskelijat vieraiksi myös katukuvassa, eikä osallisuuden tunnetta paikallisten kanssa käydyn vuorovaikutuksen kautta pääse syntymään. Harvoin lienee tarvetta tulla kampusalueilta keskustaan rentoutumaan illaksi mikäli koti sijaitsee täysin toisessa suunnassa.

Keskustassa tulisikin olla kattavampi valikoima opiskelija-asuntoja. Harva haluaa muuttaa vieraalle alueelle yksin, mutta kokonaisen opiskelijatalon palveluineen voisi kuvitella vetävän paremmin samanhenkisiä yhteen ja kannustamaan rinkkansa pysyvämpään siirtämiseen Valkeakoskelle. Meillä yrittäjillä on myös iso rooli opiskelijoiden tutustuttamisessa kaupunkiin. Sadat nuoret, kekseliäät mielet ovat sormet syyhyten valmiita käytännön haasteisiin, siis tekemään oikeita työprojekteja mikäli vain rohkeasti päästämme heidät tutustumaan toimintaamme. Yrityksissä on usein kehityshankkeita, jotka jäävät ajatuksen tasolle ajanpuutteen vuoksi. Oppilailla on sekä aikaa että tuoreinta mahdollista tietoa hankkeiden edistämiseen, joten kysyntä ja tarjonta ovat tässä suorastaan ryskyävällä törmäyskurssilla – ja mikä olisikaan parempi tapa rekrytä uusia työntekijöitä kuin hyvin onnistuneen projektin tai harjoittelujakson mahdollistaman tutustumisen kautta?

Yritykset, yhdistykset ja meistä jokainen yksilönä voi osaltaan tehdä  opiskelijoidemme olon niin kotoisaksi, että he jäävät Valkeakoskelle vielä opintojensa jälkeenkin. Tarvitsemme alueelle nuoria ammattilaisia jo pelkästään heikkenevän huoltosuhteenkin kääntämiseksi. Samalla varmistamme, että meillä on riittävästi osaavaa työvoimaa, uusia yrittäjiä, perheitä ja seutuun juurtuneita asukkaita vielä tulevaisuudessakin.

Hyviä kohtaamisia toivottaen,
Matti Lintula
puheenjohtaja
Valkeakosken Yrittäjät

Julkaistu Valkeakosken Sanomissa 20.8.2021