Kannattavaa kasvua
14.2.2022
Harri Kilpeläinen

Osaaja- ja osaamispula estävät yrityksien kasvun ja kehittymisen

Teknologiateollisuuden aloille tarvitaan ennusteiden mukaan lähes 130 000 uutta osaajaa seuraavan 10 vuoden aikana.

Tämä on hieno näkymä, Suomessa tarvitaan osaamista ja osaajia nyt ja tulevaisuudessa.

Haasteita nämä näkymät myös aiheuttavat.

Tutkintotavoitteisten koulutuksien kautta tällaista määrää uusia osaajia ei saada koulutettua, joten työelämä- ja yrityslähtöiset koulutukset tulevat olemaan tärkeässä roolissa ongelman ratkaisemisessa tulevaisuudessa.

Miksi työelämälähtöinen koulutus onkin yritykselle nykyaikainen ja kustannustehokas tapa saada osaavaa työvoimaa ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Kenelle työelämälähtöiset koulutukset soveltuvat? Mistä hakijat koulutuksiin?

EduTecin työelämälähtöiset koulutukset järjestetään useimmiten yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

ELY-keskus tukee monipuolisesti yrityksien kouluttautumista ja koulutuksen kokonaiskustannuksista vain osa jää yrityksen maksuosuudeksi.

Koulutuksissa koulutamme vain kohdeyrityksen tarpeet osaavan työvoiman saamiseksi.

1. Koulutukset järjestetään yrityksen tiloissa, koneilla ja laitteilla.

2. Kouluttajina osaamisalan yksi tai useampi ammattilainen.

3. Lähiopetuksen määrä on vähintään 60 % koulutuksen kokonaiskestosta ja ryhmäkoot pieniä, 1–5 koulutettavaa per kouluttaja.

4. Tiivit ja lyhyehköt, kustannustehokkaat koulutukset.

Ammattilaisten ohjaamana, yrityksen koneilla ja laitteilla sekä tiiviillä koulutuksella saadaan työttömiä, alanvaihtajia sekä kansainvälisen polun kautta motivoituneita hakijoita koulutuksiin ja siitä tehokkaasti työelämään.

Näistä motivoituneista hakijoista saadaan koulutettua ne tulevaisuuden osaajat yrityksille.

Osaajapula haastaakin perinteisen ajattelutavan koulutuksien toteuttamisesta.

Teknologiateollisuuden yritykset ja työelämä, Otammeko yhdessä haasteen vastaan?

Kirjoittajana EduTec Oy:n

kouluttaja ja hallituksen puheenjohtaja

Harri Kilpeläinen

Harri Kilpeläinen