Kaksi miestä suunnittelemassa liiketoimintaa tarralappujen kanssa.
Yrittäjän puolella
3.1.2022
Joonas Mikkilä

Ratkaisut osaajapulaan ovat omissa käsissämme

Työnantajayrityksistä 63 prosentilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Yli kymmenen hengen yrityksistä näin kertoo peräti 80 prosenttia. Pula työntekijöistä koettelee kovinten rakentamista ja teollisuutta. Asiasta kertoo tuore Yrittäjägallup. 

Työvoimapula on yritysten kasvun este. Näin ilmoittaa 29 prosenttia kaikista yrityksistä. Yritykset eivät voi investoida ja vastata kysyntään, kun osaajia ei ole. 

Työvoima- ja osaajapulaa ei ole mahdoton päihittää. Ratkaisuja on esimerkiksi työmarkkinoiden sääntelyssä, oppilaitosyhteistyössä ja maahanmuutossa. 

Työvoimakapeikkoja ohitettava kolmella kaistalla 

1. Rekrytointiriskiä ja palkkakustannuksia on madallettava.  

Yritysten mielestä toimivimpia keinoja osaavan työvoiman saamiseksi olisivat palkan sivukulujen alentaminen, henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen ja paikallisen sopimisen lisääminen, kertoo Yrittäjägallup. Nämä keinot rohkaisisivat yrittäjiä palkkaamaan myös henkilöitä, joiden osaaminen ei täysin vastaa työtehtävää. Näin avautuisi reittejä työelämään etenkin nuorille, vieraskielisille ja osatyökykyisille.  

2. Oppilaitosten ja yritysten yhteispeliä on tiivistettävä.  

Harjoittelut ja työelämäjaksot on nähtävä entistä otollisempana rekrytointikanavana. Tämä vaatii sitä, että pienten yritysten tietoisuus koulutus- ja oppisopimusmahdollisuuksista paranisi.  

Nuorten oppisopimuksen palkkataso olisi sidottava osaamisen kehittymiseen. Oppisopimustyyppistä toimintaa olisi hyödynnettävä järjestelmällisemmin myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Korkea-astetasoisen osaamisen tarve lisääntyy yrityksissä vauhdilla. 

3. Suomi tarvitsee lisää ulkomaista työvoimaa. Sen saamista pitää helpottaa. 

Työ- tai opiskeluperäistä maahantuloa on sujuvoitettava, byrokratiaa on kevennettävä ja automatisoitava ja käsittelyresursseja vahvistettava. Pk-yritykset taas tarvitsevat enemmän kannustusta ja tukea vieraskielisten taitajien palkkaamiseen. Yrittäjägallupin mukaan noin joka kymmenennellä on aikeita hankkia ulkomaista työvoimaa. Yhtä ihmekeinoa ei ole, joten tarjolla olisi oltava erilaisia ratkaisuja aina mentoroinnista kielikoulutukseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.  

Osaaminen vaatii investointeja myös yrityksiltä 

Jokainen yritys voi myös itse tehdä asioita osaamispääomansa vahvistamiseksi. Yrityksen vetovoimaa voi parantaa brändillä, johtamisella ja työntekoa monipaikkaistamalla. Henkilöstön tuottavuutta voi parantaa koulutuksilla ja uuden teknologian käyttöönotolla. Harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja kannattaa tarjota avoimesti uusien osaajien löytämiseksi.  

Lisäksi tarvitaan liuta muita muutoksia. Koulutuksen saralta olemme yrittäjäjärjestössä näitä koonneet muun muassa ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelmaammeosaamisjärjestelmävisioomme sekä yrityksille suunnattuihin osaamisoppaisiin.  

Tehtävää riittää. Tartutaan toimeen.   

JOONAS MIKKILÄ 

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö. 

Joonas Mikkilä