Yrittäjän puolella
24.4.2018
Aicha Manai

Samalla viivalla

24.4.2018 | 11:00

Maahanmuuttajayrittäjyys kasvaa Suomessa. Kutsummekin maahanmuuttajayrittäjät mukaan Suomen Yrittäjien toimintaan.

Suomen Yrittäjät aloitti maahanmuuttajayrittäjyyteen keskittyvän hankkeen, joka selvittää maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tarpeita ja heidän kohtaamiaan haasteita.

Hanketta rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö, ja mukana toiminnassa on myös Uusyrityskeskus. Tavoite on luoda sellaisia palveluita ja tilaisuuksia, jotka ottavat huomioon myös maahanmuuttajataustaiset yrittäjät. Emme luo siiloja vaan rakennamme siltoja eritaustaisten yrittäjien välille, vaikutamme ja välitämme.

Valhe kiertää maailman ympäri, kun totuus vielä pukee kenkiä jalkaansa

Maahanmuutto. Käsite, joka herättää tänä päivänä jopa järjenvastaisia tunnereaktioita ja johtaa kummallisten urbaanilegendojen leviämiseen. Legendoista hurjin on tähän mennessä useaan otteeseen kuultu harhaluulo siitä, että maahanmuuttajayrittäjien ei tarvitsisi maksaa arvonlisäveroa. Puhutaan myös, että maahanmuuttajayrittäjät kiertävät sääntöjä ja vedättävät asiakkaita.

Puhutaan ja huhutaan paljon, mutta tiedetään valitettavan vähän. Säännöthän ovat samat kaikille; verojen maksu ja kuolema odottavat jokaista. Ei siitä pääse yli eikä ympäri.

Maahanmuuttajat perustavat paljon yrityksiä

Fakta on se, että isoissa kaupungeissa maahanmuuttajat perustavat yhä suuremman osan uusista yrityksistä. Uusyrityskeskusten tilastojen mukaan esimerkiksi Vantaalla vuonna 2017 peräti 30 prosenttia uusista yrityksistä oli maahanmuuttajien perustamia, Tampereella samaan aikaan 12 prosenttia.

Maahanmuuttajien yritysten määrä lisääntyi taantumavuosinakin. Vuosien 2013 ja 2016 välillä maahanmuuttajien perustamien yritysten määrä lisääntyi lähes yhdeksän prosenttia.

Olemalla apuna ja tukena yrittämisen eri vaiheissa sekä huomioiden ne haasteet, joita erityisesti muualta tulleet yrittäjät saattavat kohdata, Suomen Yrittäjät vastaa tähän kasvavaan trendiin ja sen mukanaan tuomiin tarpeisiin.

Maahanmuuttajataustaiset yrittäjät kaipaavat erityisesti tietoa ja tukea yrittämisen eri vaiheissa. Maahanmuuttajataustaisella yrittäjällä ei välttämättä ole ympärillään samanlaista verkostoa kuin yrittäjäksi ryhtyvällä syntyperäisellä suomalaisella saattaa olla. Yrityksen perustamiseen liittyvä byrokratia on loppumaton viidakko jo suomalaiselle yrittäjällekin, saatikka sitten muualta tulleelle, jonka äidinkieli ei ole suomi.

Suomi tänään ja huomenna

Suomi elää työstä ja yrittäjyydestä. Suomen Yrittäjät on Suomen suurin yrittäjäjärjestö. Olemme kaikkien yrittäjien asialla ja heidän äänitorvenaan, riippumatta siitä, mistä yrittäjä on kotoisin, miltä hän näyttää tai mitä kieltä hän puhuu. On tärkeää, että myös maahanmuuttajataustaiset yrittäjät huomioidaan toiminnassamme ja heidän ääntään kuullaan siinä missä muidenkin yrittäjien. Se vaatii yhteistä tahtoa ja parhaimmillaan luo resursseja ja tuloksia.

Muun muassa yksinyrittäjille, kasvuyrittäjille ja nuorille yrittäjille järjestetään Suomen Yrittäjissä jo kohdennettua toimintaa. Miksi ei siis myös maahanmuuttajataustaisille yrittäjille? Jos haluamme pysyä jatkossakin vakavasti otettavana vaikuttajana, tulee meidän ottaa huomioon muuttuva maailma ja yrittäjien moninaisuus.

Maahanmuuttajayrittäjien joukko on äärimmäisen kirjava ryhmä ihmisiä, joita yhdistää yrittäjyys. He ovat ennen kaikkea YRITTÄJIÄ. Maahan muuttaneisiin yrityksen perustajiin voi suhtautua kahdella tavalla: heidät voi jättää yksin tai kutsua mukaan, valaa uskoa ja luottamusta siihen, että yrittäminen Suomessa kannattaa.

Me olemme jälkimmäisen toimintatavan kannalla.

Kaisu Keisala-Kaseja
maahanmuuttajayrittäjyyden koordinaattori
Suomen Yrittäjät


Aicha Manai 
verkostopäällikkö
Suomen Yrittäjät

Aicha Manai