2.6.2016
Mikael Pentikäinen

Suomi on todellakin rikki

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kävi Suomen Yrittäjien kimppuun blogissaan Verkkouutisissa torstaina (2.6.). Osa blogista oli oman jäsenkunnan lämmittelyä, mutta mukana oli myös tärkeitä näkökulmia, joita on syytä pohtia.

Palola totesi, että Suomi on rikki. Arvio on osuva. Meillä on massatyöttömyys, meiltä puuttuu kasvu ja velkaannumme kovaa vauhtia eli elämme lastemme piikkiin.

Tarvitaan iso muutos. Yksi väistämätön on Suomen työmarkkinoiden rohkea uudistaminen, jotta ihmisiä saadaan töihin sekä yritykset ja talous kasvuun. Jos emme onnistu työmarkkinareformissa, saamme kuopata suomalaisen hyvinvointivaltion.

Suomessa on tällä hetkellä Euroopan keskitetyin työmarkkinajärjestelmä ja maailman jäykin palkanmuodostus. Tällä on iso hinta, ja sen maksavat työttömät, pk-yrittäjät sekä heidän perheensä. Sen maksavat myös tulevat sukupolvet, joille velkalasku aikanaan lankeaa.

Yksi osa työmarkkinareformia on paikallisen sopimisen lisääminen. Sitä tarvitaan, koska jokainen Suomen 90000 työnantajayrityksestä kohtaa erilaisen kilpailun. Nykymaailmaan istuu erittäin huonosti se sopimisen malli, joka on toiminut hyvin savupiippujen Suomessa.

Vanhan maailman sopimisen mallia edustaa se tupoteatteri, jonka käänteitä suomalaiset ovat viime päivinä saaneet seurata uutisvälineistä väsymykseen asti.

Nykyisen sopimismallin sijaan tarvitaan uusi sopiminen, uusi konsensus, joka mahdollistaa paljon nykyistä laajemman sopimisen työpaikoilla, myös suoraan yrittäjän ja hänen työntekijöidensä välillä.

Siksi Suomen Yrittäjät ovat esittäneet, että sopijaosapuoli pk-yrityksissä voisi olla luottamusmiehen lisäksi koko henkilöstö tai sen edustaja. Tämä ei ole käynyt työmarkkinajärjestöille, koska luottamusmiehen asema avaa liitoille tien pk-yrityksiin. Luottamusmies on aina liiton jäsenten valitsema.

Luottamusmiesjärjestelmä on tärkeä monessa varsinkin isossa yrityksessä. Se ei voi olla kuitenkaan ainut mahdollinen, ja se istuu usein huonosti pieniin yrityksiin.

Suomen Yrittäjät haluaa, että työpaikoilla jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, oli hän liitossa tai ei. Haluamme, että kaikki ovat mukana sopimisessa. Pitää muistaa, että kolmasosa työntekijöistä ei kuulu liittoihin. Heitä ei saa syrjiä.

Työpaikkasopimisessa on kyse sopimisen vapaudesta. Jos ei haluta sopia, voi mennä liittojen sopimusten mukaisesti.

Suomen Yrittäjien jäsenyritykset työllistävät 650000 suomalaista. Yrittäjät tuovat leivän moneen kotiin. Monet yrityksistä ovat pieniä, muutaman hengen yrityksiä. Niissä on tutkitusti vahvin luottamus.

Suomen yrityksistä 94 prosenttia työllistää alle kymmenen henkeä. On vaikea ymmärtää, miksi pienissä yrityksissä ei voitaisi sopia ilman välikäsiä tai liittojen ohjausta saman pöydän äärellä.

Palola väittää, että Suomen Yrittäjät haluaisi kaataa kilpailukykysopimuksen. Väite on väärä. Sopimuksella on merkitystä, mutta se ei yksin ratkaise Suomen ongelmia.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen