Petri Salminen
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen. Kuva: Markus Sommers
Yrittäjän puolella
5.9.2022
Petri Salminen

Tarinat tarvitsevat tekijänsä 

Me ihmiset rakastamme tarinoita. Erityisen kiinnostavia ovat tarinat, joissa kansakunta, yksilö tai vaikkapa urheilujoukkue on kyennyt ylivoimaiselta tuntuneen esteen kohdattuaan nousemaan päätä muita pidemmäksi ja kekseliäisyydellään ja periksiantamattomuudellaan venymään suorituksiin, joita ympäristö on pitänyt mahdottomana. Nämä sankaritarinat jäävät elämään legendoina sukupolvelta toiselle. 

Olemme nyt yli puoli vuotta seuranneet, kuinka Ukrainan kansa taistelee itsenäisyytensä puolesta heitä vastaan brutaalisti hyökännyttä Venäjää vastaan. Kansakunnan taistelu nostaa esiin sankarillisia yksilöitä ja muistuttaa erityisesti meitä suomalaisia ajasta, jolloin pieni pohjoinen kansa on itse joutunut puolustamaan itsenäisyyttään.  

Sota Ukrainassa on heijastunut vahvasti myös meidän suomalaisten ja eurooppalaisten elämään. Kahden pandemiavuoden jälkeen olemme jälleen uuden epänormaalin keskellä. Nousevat hinnat huolettavat, mutta erityisesti energian saatavuus on jotain mitä ei ole aiemmin joutunut käytännössä lainkaan miettimään. Sähköä on tullut töpselistä ja vieläpä kohtuullisella kustannuksella. Nyt tämä kaikki on muuttunut. 

Sähkön hinta ja saatavuus koskettaa meitä kaikkia. Valtiot pyrkivät tukemaan kansalaisiaan akuutin sähkö- ja kustannuskriisin keskellä. Samalla on hyvä muistaa, että kuluttajien lisäksi myös yritykset joutuvat kamppailemaan nousevien kustannusten ja tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden keskellä. Monen yrittäjän on jälleen, kahden koronavuoden jälkeen, uudelleen arvioitava toimintansa tulevaisuutta ja elinkelpoisuutta. Ja jälleen tätä arviointia on tehtävä sumun keskellä. 

Kaiken epävarmuuden ja tulevaisuuteen liittyvien pelkojen keskellä onkin ollut yrittäjien kanssa keskustellessa hätkähdyttävää huomata, kuinka rauhallisesti ja käytännönläheisesti moni yrittäjä tulevaan suhtautuu. Vaikka moni on aidosti peloissaan tulevista kuukausista ja kyvystään kantaa nousevaa kustannustaakkaa, niin samalla yrittäjien puheista välittyy usko tulevaan. 

Yrittäjät ja heidän henkilöstönsä ovat sinnikkäästi ja toimintaansa kehittäen onnistuneet selättämään päällä leijuvan epävarmuuden mukanaan tuomia vaikeuksia. Vaikka moni toteaakin, että jälleen olemme täysin ennen näkemättömässä tilanteessa, niin tästäkin mennään yli – tavalla tai toisella. 

Yrittäjien jaksamista ja tulevaisuudenuskoa on viime vuosina koeteltu rankasti. Maailma ja markkinat ovat olleet poikkeustilassa, joka on pakottanut kyseenalaistamaan aiempia totuuksia. Liian moni yrittäjä on joutunut taipumaan vaikeuksien keskellä. Samalla voi kuitenkin todeta, että yrittäjien vastuuntunto, halu huolehtia henkilöstönsä ja läheistensä hyvinvoinnista sekä usko tulevaisuuden menestymismahdollisuuksiin ei ole kadonnut. 

Yhteiskunnan päättäjien on syytä muistaa, että parasta yritystukea on toimiva ja vakaa markkina, joka myös mahdollistaa menestymisen. Luulisi viimeisten parin vuoden opettaneen sen, että kilpailukykyinen, innovaatioita, työpaikkoja ja verotuloja tuottava kotimainen yrittäjyys on edellytys hyvinvointivaltion tulevaisuudelle ja huoltovarmuudelle. 

Suomi on täynnä pieniä ja keskisuuria sankaritarinoita, jotka eivät näy lehtien otsikoissa tai historian oppikirjoissa, mutta jotka ylläpitävät elinvoimaa ja rakentavat Suomen tulevaisuutta. Tänäänkin. 

Hyvää Yrittäjän päivää ja jaksamista jokaiselle yrittäjälle! 

Petri Salminen