Kädet ja tietokone
Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
7.12.2021
Tove Hagström

Tillsammans mot det nya normala – digitalt – vad är det?

Av förekommen anledning har vi alla stor nytta av att bli allt mer bekväma med att använda oss av digitala tjänster. Detta gäller också de små företagen, där mycket av resurserna går till att få verksamheten att rulla på. Kanske har det gått ganska bra en lång tid att låta allt fortsätta i bekanta spår, och kanske har det gått bra att sköta allt med få personresurser?

Kanske har det ändå visat sig att företaget, företagaren och de eventuella anställda behöver utvecklas? Den här insikten är inte alltid lätt att omvandla till handling. Ofta medför processen både ansträngningar och kliv ut i det okända. Inte så trevligt för en företagare som känner att hen har ganska fullt upp, eller för en företagare som känner att det är svårt att hitta nya riktningar på egen hand.

I den här situationen vill Tillsammans-utbildningen komma in!

Tillsammans mot det nya normala – digitalt är en företagarutbildning som startar i januari 2022 och ger dig, dina anställda och ditt företag möjlighet att utvecklas och bli bättre på digitala arbetsmoment. Tillsammans pågår till slutet av sommaren 2023. Det är Yrkeshögskolan Novia och Egentliga Finlands Företagare rf som ordnar utbildningen. Tillsammans erbjuder svenskspråkiga företagare i Egentliga Finland möjlighet att utöka och skärpa sina kunskaper i digital affärsverksamhet och bli bättre på att hantera förändring och osäkerhet.

Den som deltar i Tillsammans får professionell konsultation inom digital marknadsföring och hjälp att utveckla sitt företag. Tillsammans erbjuder konkret innehåll, handgripligt stöd och möjligheter för deltagarna att jobba med det som är aktuellt för dem. Tillsammans består av ett heltäckande paket med temadagar, verkstäder, gruppträffar, information och evenemang. Teman som behandlas är t.ex. marknadsföring, försäljning, lönsamhet, sociala medier och extern digital synlighet. Deltagarna får goda möjligheter att nätverka med varandra!

Att delta i Tillsammans är kostnadsfritt, men deltagarna står själva för sina resor till de träffar som sker på plats på olika ställen i Åboland. Om flera personer från företaget deltar i Tillsammans kan ni delta turvis i träffarna. Deltagarna behöver vara redo att utvecklas och beredda att använda tid och energi för utbildningen. Sammanlagt handlar det om ca två veckor arbetstid fram till slutet av sommaren 2021.

Kriterier för att bli antagen till Tillsammans är att

  • du är företagare eller anställd i ett mikroföretag (1–9 anställda) i Egentliga Finland
  • du kan svenska
  • du vill utveckla ditt kunnande och din digitala kompetens samt bli bättre på att hantera förändring och osäkerhet
  • du vill utvidga ditt nätverk och hitta nya samarbetspartner
  • du vill att ditt företag ska bli bättre på marknadsföring och hitta nya kunder

Vill du/ni vara med? Välkommen! Anmäl dig via den här länken.

Gå in och följ TillsammansFacebook.

Varmt välkommen med om du har lust och möjlighet!

Vi svarar gärna på alla dina frågor om Tillsammans:

Oskar Siegfrids, projektledare, Yrkeshögskolan Novia
oskar.siegfrids@novia.fi
050 563 0162

Tove Hagström, projektledare, Egentliga Finlands Företagare rf
tove.hagstrom@yrittajat.fi
045 895 8689

Tove Hagström