(Kuva: Czech Presidency of the Council of the European Union)
Yrittäjän puolella
3.8.2022
Siiri Valkama

Tšekin EU-puheenjohtajuuskausi käynnistyi heinäkuussa – mitä odottaa syyskaudelta

Brysselin ja EU:n vielä lomaillessa elokuun helteissä, on hyvää aikaa perehtyä siihen, mitä tulevalta syksyltä voi odottaa. Heinäkuun alussa EU:n neuvoston kiertävä puheenjohtajuusvuoro siirtyi Ranskalta Tšekille. Puheenjohtajamaat omalla vetovuorollaan määrittävät, mihin jäsenmaita edustavan neuvoston työssä erityisesti keskitytään. Venäjän yhä jatkama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan näkyy Tšekin puheenjohtajuuskauden painotuksissa vahvasti. Tšekki on valinnut viisi pääprioriteettia, jotka avataan lyhyesti alla.

Ensimmäisenä Tšekki painottaa pakolaiskriisin hallintaa ja Ukrainan elpymisen ja jälleenrakentamisen tukemista. Tämä käytännössä on tarkoittanut pakotteiden ajamista läpi, ehdokasvaltiostatuksen myöntämistä Ukrainalle sekä EU-alueelle saapuneiden pakolaisten työnteon ja koulutuksen pikaista mahdollistamista. Ukrainaa halutaan tukea kriittisen infrastruktuurin, peruspalveluiden ja elpymisen suhteen. Toisena prioriteettina on yhä enenevissä määrin tapetilla oleva energiaturvallisuus, nyt kun pian suunnataan kohti viilenevää syksyä. REPowerEU-suunnitelmien toimeenpano ja energiansäästön tukeminen sekä liikenteen päästövähennykset, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri ja TEN-T verkon kehittäminen ovat tärkeimmät painopisteet. Kolmantena Tšekki keskittyy Euroopan puolustuskyvyn ja kyberturvallisuuden parantamiseen eri osa-alueilla, ja katsoo, että komission ehdottama kyberturvallisuuslaki etenee jouhevasti toimielinten käsittelyssä syksyn aikana. Neljäntenä painopisteenä on talouden strategisen kestävyyden turvaaminen erilaisten taloutta(kin) lamauttaneiden shokkien, inflaation ja epävakaiden markkinoiden aikaan. Viidentenä, muttei vähäisimpänä, demokraattisten instituutioiden kestävyyttä halutaan varmistaa mm. politiikan rahoituksen avoimuuden, medianvapauden ja avoimen dialogin keinoin. Ihmiskeskeistä lähestymistapaa ja oikeuksia halutaan korostaa niin offline- kuin online-ympäristöissä.

EU:ssa työ käynnistyy uudelleen lomakausien päättyessä elokuun lopussa, jolloin pääsemme todistamaan Tšekin pj-kautta täydessä vauhdissa. Tšekin puheenjohtajuuskauden ohjelmaan, kokouksiin ja saavutuksiin pääsee tutustumaan tarkemmin osoitteessa czech-presidency.consilium.europa.eu.

Siiri Valkama

Nuorempi asiantuntija

Suomen Yrittäjien EU-edustus Brysselissä

Muita kiinnostavia aiheita

Siiri Valkama