Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
13.10.2021
Tapio Haapanen

Tuottajaksi monopoli vai laaja toimiva monituottajamalli?

Kunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden tuottamiseksi ei tarvitse rakentaa omaa laajaa organisaatiota varmistamaan kaikkien kuntalaisten tarpeet ja toiveet. Kunnallisissa hankinnoissa ei voida myöskään tuudittautua yksittäisen suuren palveluntarjoajan käyttämiseen. Mikäli hankinnat keskitetään yhdelle toimijalle sopimuskausittain, se vie useilta pienemmiltä mahdollisuuden olla tuottamassa kunnan tarvitsemia palveluita.

Monituottajamallissa palveluiden saatavuus varmistetaan markkinoiden kautta. Tällöin useat pienemmät yritykset ovat mukana tuottamassa palveluita omilla vahvuuksillaan. Toisen toimijan vahvuus voi olla laajat vastaanottoajat, kun taas toisella vahvuudeksi muodostuu sijainti. Monituottajamallista hyötyy asiakkaat, kunta, työntekijät ja yrittäjät.

Asiakkaiden hyöty tulee siitä, kun he voivat itse päättää omien painoarvojensa mukaisesti omista asioistaan, esimerkiksi hoitopaikasta.

Kunta puolestaan hyötyy monituottajamallista siten, että sen oma tuotanto ei ylikuormitu eikä kysyntäpiikkeihin tarvitse varautua pitämällä yllä kallista ylikapasiteettia. Kun asiakas itse valitsee palveluntarjoajan, syntyy kasvualustaa uusille yrityksille. Kunta voi keskittyä valvomaan palveluita oman tuotannon sijasta.

Työntekijät puolestaan hyötyvät kasvavista työpaikkamahdollisuuksista. Useiden palveluntarjoajien myötä he uskaltavat vaihtaa työpaikkaa tai jopa ryhtyä oman alansa yrittäjiksi, kun he tietävät, että kunta ohjaa asiakkaita tasaisesti eri puolille. Yksityisten palveluntarjoajien määrän kasvaessa myös muut investoinnit lisääntyvät kunnan alueella.

Yrittäjille monituottajamalli tuo lisää kauppaa ja kaupan mahdollisuuksia mahdollistaen paremmat edellytykset menestyä ja näin palvella asiakkaita entistä paremmin ja tarjota myös lisää työpaikkoja kuntalaisille.

Kuntavaalit ovat käynnissä, ja nyt päätetään tulevista hankintalinjoista sinunkin kunnassasi. Käytä oikeuttasi, ja anna äänesi ehdokkaalle, joka haluaa mahdollistaa yrityksille ja järjestöille tasavertaisen mahdollisuuden tuottaa meidän kaikkien tarvitsemia palveluita.

Tapio Haapanen