1.6.2016
Mikael Pentikäinen

Työpaikkasopiminen on avattava

Suomen Yrittäjät on tänään ilmoittanut pääministeri Juha Sipilälle, ettei se halua edistää hallituksen tekemää kompromissia luottamusmiesjärjestelmän tuomisesta yleissitovaan kenttään eli pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka eivät kuulu työnantajaliittoihin.

Se ei tarkoita, että Suomen Yrittäjät ei halua edistää paikallista sopimista.

Päinvastoin me haluamme edistää työpaikkasopimista määrätietoisesti ja laajasti, koska suomalaiset yritykset eivät voi menestyä kovenevassa ja nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä kilpailussa, jos ei ole aitoa mahdollisuutta laajaan paikalliseen sopimiseen. Siihen hallituksen työmarkkinajärjestöjen linjauksiin sovittama kompromissi ei anna eväitä.

Esitykseen lisäksi sisältyy erittäin suuria periaatteellisia ongelmia, joita yrittäjäliike ei voi missään oloissa kannattaa. Listaan näistä muutamia.

Ehdotus ei ratkaise työpaikkasopimisen suurta ongelmaa. Sopimista pitäisi lisätä enemmän kuin nyt ollaan tekemässä Suomen talouskasvun ja työttömien vuoksi.

Ehdotus ei riitä toteuttamaan hallituksen omia tavoitteita, jotka on kirjattu mm. hallitusohjelmaan.

Ehdotus edistää rakenteellista syrjintää suosimalla järjestäytyneitä työntekijöitä ja asettamalla eriarvoiseen asemaan työntekijät sen mukaan, kuuluvatko he liittoihin. Kaikki syrjintä on vastoin yrittäjäliikkeen arvoja.

Ehdotus kasvattaa järjestövaltaa yleissitovassa pk-yrityskentässä. Meidän mielestämme järjestövaltaa pitää kansanvaltaisessa markkinataloudessa vähentää eikä lisätä.

Ehdotus lisää työmarkkinoiden ja työelämän sääntelyn sekavuutta, joka on jo valmiiksi saavuttanut tason, jota yrittäjien on mahdoton hyväksyä tai hallita.

Ehdotus pakottaa työntekijöitä järjestäytymään, jos työpaikoilla halutaan sopia. Emme voi ajatella pk-yrityksiin tilannetta, jossa työnantaja joutuu patistamaan työntekijöitään järjestäytymään, jotta työpaikalla olisi mahdollisuus sopia.

Ehdotus ei anna mahdollisuutta sopia koko henkilöstölle. Haluamme, että luottamusmiehen rinnalla sopija voi olla myös koko henkilöstö tai sen edustaja, vaikka tämä ei ole ammattiliiton jäsen.

Ehdotus on ongelmallinen perustuslain turvaaman yhdistymisvapauden ja yhdenvertaisuuden kannalta.

Ehdotus lukitsee todennäköisesti pitkällä aikavälillä pk-yritysten kenttään uuden, monesta näkökulmasta ongelmallisen sopimismallin.

Olemme kysyneet myös Suomen Yrittäjien kentän palautetta hallituksen ehdotukseen. Palaute on ollut johdonmukaisesti kielteistä. Kukaan ei ole kannattanut ehdotusta.

Suomi tarvitsee työpaikkasopimista. Hallitus on vastuussa siitä, että edistää sellaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa laajan työpaikkasopimisen ja sitä kautta suomalaisten yritysten mahdollisuudet menestyä. Se on tärkeää koko kansakunnan vuoksi. Ilman vahvoja yrityksiä meillä ei ole työpaikkoja, verotuloja eikä mahdollisuuksia sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Lisätietoa aiheesta:

Suomen Yrittäjien vastaus hallitukselle

Kysymykset ja vastaukset

Turun yliopiston työoikeuden professorin Seppo Koskisen asiantuntijalausunto.

Mikael Pentikäinen