Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen. Kuva: Tero Takalo-Eskola.
Yrittäjän puolella
29.7.2022
Petri Salminen

Väärin ajoitettu YEL-uudistus saa ansaitusti rajua kritiikkiä 

Viime päivät on erityisesti yrittäjien keskuudessa käyty hyvin voimakasta ja tunnepitoistakin keskustelua YEL-työtulon määrittämisperusteisiin liittyen. Nyt käynnissä oleva keskustelu alleviivaa Suomen Yrittäjienkin jo vuosia esiin nostamaa viestiä siitä, että yrittäjät eivät luota YEL-järjestelmään. YEL kokonaisuudessaan vaatisi luottamuksen palautuksen. 

Nyt yrittäjien esittämä kritiikki on helppo ymmärtää. Mikäli YEL-työtulon määräytymisperusteena alettaisiin käyttämään kategorisia mediaanipalkkoja, tultaisiin kestämättömään tilanteeseen. Yrittäjäriski kun pitää sisällään myös sen, että yritystoiminnasta yrittäjän itselleen nostama palkkatulo on aidosti alhaisempi kuin mitä palkansaajalla. Tämän me yrittäjät hyväksymme, koska halu rakentaa yritystoimintaa oman osaamisen tai innovaation pohjalle on suurempi kuin halu nopeasti ulosmitata maksimaalisia palkkatuloja. Yrittäjä on valmis – ja usein yritystoiminnan eri vaiheissa myös pakotettu – sietämään alhaisempaa tulotasoa kuin mitä palkkasuhteessa olevalta voisi edellyttää. Tämä on myös syy sille, miksi palkansaajan ja yrittäjän rinnastaminen on mielestäni epäonnistunut lähtökohta. 

Yrittäjän YEL-työtulon määrittämisperusteisiin voidaan toki tehdä ohjeistuksia, mutta tässä sääntelyyn rakastuneessa yhteiskunnassa ohjeistukset tuppaavat muodostumaan kirjaimellisesti ylitulkittaviksi yleistyksiksi, jotka eivät huomioi sitä, että yrittäjät ovat lähtökohtaisesti erilaisia toisiinsa nähden riippuen sijainnista, yrittäjän iästä, yrityksen iästä, toimialasta, suhdanteesta, yrityksen koosta jne. Jo tästä listasta voidaan huomata, ettei missään tapauksessa saa päästää syntymään tilannetta, jossa ei ensisijaisesti huomioitaisi näitä yritysten erilaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kaikkein parasta turvaa sekä yrittäjälle että Suomelle syntyy siitä, että tässä maassa on mahdollista rakentaa kannattavaa liiketoimintaa ilman ylenpalttista holhoamista tai yhteiskunnan aiheuttamia kustannuspaineita. 

Työtulon määrittämiseen kaavailtujen muutosten yhteydessä on todettu, että työtulon määrittämisessä otetaan huomioon myös yrittäjän itsensä antamat selvitykset. Tämä on tietysti vähimmäisvaatimus, mutta se ei saa johtaa siihen, että yrittäjät ajetaan tekemään kankeaa ja byrokraattista raportointia. Sääntelyn ja hallinnollisen taakan pitäisi tässä maassa enemmänkin vähentyä kuin kasvaa. 

Suomen Yrittäjien tehtävä on tuoda yrittäjien todellisuus esille 

Uutisissa ja YEL:n ympärillä käytävässä keskustelussa on hieman virheellisesti viitattu Suomen Yrittäjien toimintaan Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. YEL-esitys on valmisteltu ministeriössä virkatyönä ilman virallista työryhmää. Suomen Yrittäjät on ollut mukana valmistelun tueksi kutsutussa epävirallisessa asiantuntijaryhmässä. Olemme saaneet kertoa näkemyksiämme, joista osa on huomioitu ja osaa ei ole. Ministeriö ei myöskään järjestänyt lainkaan lausuntokierrosta hallituksen esitysluonnoksesta, vaan pyysi lausuntoa ainoastaan Finanssivalvonnalta. Tämä on hyvin poikkeuksellista. Suomen Yrittäjät jätti asiaan oma-aloitteisesti lausunnon, vaikka sitä ei meiltä pyydettykään.  

Suomen Yrittäjät on se järjestö, joka on tuonut ministeriön valmisteluun yrittäjien todellisuuden ja jättänyt huomionsa myös työtulon määräytymiseen liittyvistä ongelmista. Juuri niistä ongelmista, jotka nyt on myös yrittäjien toimesta esiin nostettu. Emme ole siis olleet ”keksimässä” tai hyväksymässä nyt annettua hallituksen esitystä, vaan olemme esittäneet siihen muutoksia. Jatkamme vaikuttamistyötä myös eduskunnassa, kun esitystä siellä käsitellään. Epävirallisen asiantuntijaryhmän työskentelyn osalta voin puheenjohtajana antaa täyden kiitoksen yrittäjäjärjestön asiantuntijoille, jotka ovat jaksaneet ja kyenneet nostamaan yrittäjien viestiä valmistelussa. Ilman tätä työtä todellisuus esityksenkin suhteen olisi todennäköisesti vielä nykyistäkin huomattavasti epäonnistuneempi. 

Nyt olisikin syytä päättäjien ottaa yrittäjien ja yrittäjäjärjestön esiin nostamat huolet erittäin vakavasti ja nähdä se, ettei koronakriisin, inflaatiokehityksen ja Ukrainan sodan seurausten kurittamille yrittäjille ole syytä kasata enää yhtään lisää taakkaa. Nyt olisi aikalisän paikka.

Petri Salminen

puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Muita kiinnostavia aiheita

Petri Salminen