Yrittäjän puolella
4.6.2021
Janika Tikkala

Vähemmän kuntayhtiöitä – enemmän yrittäjyyttä!

4.6.2021 | 8:04

Tietävätkö äänestäjät kuntavaaleissa, että monella kaupungilla ja kunnalla on esimerkiksi ruokapalveluita tarjoava yhtiö ja oma pesula, vaikka kunnassa ja lähialueella on alan yrityksiä, joilta nämä palvelut voisi hankkia?

Kunnilla on yhtiötoimintaa todella monella alalla: kunnat omistavat ja operoivat esimerkiksi pitopalveluita, vartiointiliikkeitä, kiinteistönhuoltoa tarjoavia yrityksiä sekä taloushallinnon palveluita.

Kuntayhtiöitä oli vuonna 2018 yli kaksituhatta.

Mikä on kuntayhtiö?

Kuntayhtiöllä tarkoitetaan tavallisesti osakeyhtiötä, jonka osakkeita kunnat omistavat.  

Monesti yhtiöllä on omistajana useampi kunta ja vaikka sairaanhoitopiiri. Näin osakkuus on pirstoutunut, mikä haittaa vaikuttavaa omistajaohjausta ja laajentaa yhtiöiden toimintaa eri puolille Suomea. 

Kuntayhtiöitä on tyypillisesti kahdenlaisia:

  1. On sidosyksikköyhtiöitä eli inhouse-yhtiöitä, joilta kunta voi ostaa suoraan ilman kilpailutusta palveluita ja tuotteita. Tämä on synnyttänyt kunnallisen rinnakkaistalouden, johon oikeilla yrittäjillä ja yrityksillä ei ole asiaa. Nämä inhouse-yhtiöt voivat myös myydä rajoitetun määrän liikevaihdostaan vapaasti markkinoille.
  2. Lisäksi etenkin isommilla kaupungeilla on suuri joukko merkittävää bisnestä tahkovia yhtiöitä, jotka toimivat vapaasti markkinoilla. 

Molemmat ovat haitallisia yrittäjyydelle – oli kyse sitten tilitoimistoyrittäjästä tai rakennuspalveluiden yksinyrittäjästä, jotka toimivat yrittäjäriskillä. Kuntayhtiö taas saa pääsääntöisesti alkupääoman kunnalta siirtyvästä omaisuudesta. Kunnilla on myös usein edullisemmat rahoituksensaantimahdollisuudet.

Arjessaan eri puolilla Suomea yritykset kokevat kuntayhtiöiden toiminnan häiritsevinä. Kuntayhtiöiden toiminta saattaa häiritä kilpailua ja rajoittaa yrityksen kasvua. Ne ovat omiaan lamaannuttamaan investointeja. Samalla moni yritys tarvitsisi asiakkaakseen julkisen sektorin, jotta yritys voisi kehittyä ja hakea referenssejä esimerkiksi ulkomaankauppaa varten.

Valtuutettu voi vaikuttaa siihen, miten alueen yritykset voivat palvella asukkaita

Kuntapäättäjä voi vaikuttaa tähän asiaan ja paljonkin ryhdikkäällä omistajaohjauksella!

Kunnanvaltuustolla ja hallituksilla on valta päättää siitä, minkä yhtiöiden osakkuuksia ja liiketoimintaa kunta pyörittää ja mistä se irtaantuu.

Kannustan kuntapäättäjiä edistämään politiikkaa, jossa palvelut ja tuotteet hankitaan avoimesti yrityksiltä. Se on myös veronmaksajan etu, että palvelut kilpailutetaan hinnalla ja laadulla.

Kuntien kannattaa luoda kasvualustoja ja toimintaedellytyksiä yrityksille kuin pyörittää itse bisnestä. on luotava edellytykset yritystoiminnalle. 


Janika Tikkala
elinkeinopolitiikan asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Janika Tikkala