20.12.2021
Tarja Arbélius

Varhaisen tukemisen malli tärkeää uusilla hyvinvointialueilla

Tuoko hyvinvointialue uusia mahdollisuuksia vai romuttaako se jo saavutettuja kansalaisten etuja? Jokaisen kuntalaisen kannattaa tiedostaa se, että tulevilla hyvinvointialueiden päättäjillä on valta päättää miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut toteutetaan.

Palveluiden toteuttamisen tulee olla ammatillisesti ja kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Tuemmeko tietoisesti hallintohimmeliä veronmaksajien rahoilla, vai pystymmekö toteuttamaan lähipalvelut läpinäkyvästi esimerkiksi hankintaosaamisen kautta? Läpinäkyvyydellä tarkoitan julkisen sektorin, yrittäjien ja kolmannen sektorin vertailukelpoisten kustannusten julkituomista. En hyväksy nk. In house-järjestelmää, jossa isot palveluntuottajat ostavat omaa palvelua osallistumatta kilpailutuksiin.

Mielestäni aivan ykkösasia on ennaltaehkäisevä toimintatapa. Meidän on mietittävä, miten saamme varhaisen tukemisen mallin toimimaan jo neuvolatyöskentelyssä, ja elämän eri vaiheissa aina vanhushoivaan  asti.

Tämän hetkinen toimintatapamalli ei anna resursseja ennaltaehkäisevään työhön kuten ennen. Resurssipula ja työuupumus ovat tätä päivää. Vaikka näkisimmekin varhaisen puuttumisen tarpeen, ei työntekijöillä ole resursseja toiminnan toteuttamiselle. Jonot palvelun saamiseksi ovat liian pitkät tai paikkakunnalla ei ole saatavissa kyseistä palvelua. Kun kohdennamme oikein, pystymme turvaamaan lasten ja nuorten, perheiden sekä vanhusten hyvän sosiaalisen avun.

Me tarvitsemme yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä tänäkin päivänä. Tämä tarve ei ole kadonnut   mihinkään – se on vain muuttanut muotoaan. Haluammeko tämän tilanteen pahentuvan tulevassa hyvinvointialueen tuottamismallissa vai emme? Liian moni ihminen jää roikkumaan löysään hirteen  odottaessaan pääsyä tukiverkoston palveluihin.

Jatkumo varhaisen ennakoinnin osalta on ajoittain puutteellista tai kriteerit matalan kynnyksen varhaiseen puuttumiseen ovat turhan korkeita. Mitä pitää tapahtua ennen kuin ymmärretään tuen merkitys yksilön hyvinvoinnille? Miksi tässä maassa on häpeä antaa ja ottaa apua vastaan tai puuttua epäkohtiin? Näihin asioihin haluan omalta osaltani tulevassa hyvinvointialueessa vaikuttaa.

Tarja Arbélius

sosiaalialan yrittäjä, erityistason perheterapeutti, aluevaaliehdokas (Kok.), puheenjohtaja Savon Yrittäjät

Muita kiinnostavia aiheita

Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbélius
Tarja Arbélius