Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
14.9.2022
Vieraskynä-blogi

Vastuullisuus ja viestinnän merkitys

Kaupallinen yhteistyö

Viking Linen vastuullisuustyön ensimmäinen taival alkoi 80-luvulla siirryttäessä myrkyllisistä pohjamaaleista alusten pohjien puhdistukseen sukeltajien toimesta. Myrkkymaaleista ei luovuttu lain tai viranomaismääräyksen pakottamana, vaan vapaaehtoisesti ja sen takia, että se tuntui oikealta. Pikkuhiljaa lopetettiin jäte- ja pesuvesien dumppaaminen mereen – vuosikymmeniä ennen kuin se kiellettiin lainsäädännössä, syy oli sama: se tuntui oikealta. Viking Line on alun perin ja edelleen Ahvenanmaalainen yritys, jonka juuret ovat Itämeressä ja sen saaristossa. Yrityksen perimmäiset arvot kumpuavat sen kotipaikasta ja historiasta, ja siksi oman toiminta-alueen puhtaana pitäminen tuntuu miltei itsestäänselvyydeltä.

Toinen miltei itsestään selvyydeltä tuntuva ajatus on resurssiviisaus, josta usein puhumme sisäisesti ja joka vuosien saatossa on vaikuttanut päätöksentekoomme paljonkin. Resurssiviisaudella tarkoitamme siis olemassa olevien resurssien käyttöä mahdollisimman tehokkaasti, koska olisi yksinkertaisesti tyhmää olla tekemättä niin. Meille resurssiviisautta on esimerkiksi, että olemme alkaneet käyttämään merivettä alusten moottorien ja ilmastoinnin jäähdytyksessä. Olemme alkaneet kierrättää paitsi jätteitä myös energiaa – ensin hukkalämpöä ja myöhemmin myös hukkakylmää. Uudisrakennukset ovat olleet toinen toistaan suurempia ja silti polttoaineen kulutus on jatkuvasti vähentynyt. Olemmekin viimeisten viidentoista vuoden aikana panostaneet tuntuvasti alusten energiatehokkuuteen ja siten pienentäneet koko laivaston polttoaineenkulutusta kolmanneksella. Kolmannes tuntuu kukkarossa ja se tuntuu yhtä lailla ilmastopäästöjä laskiessa.

Vastuullisuustyömme on siis kantanut hedelmää jo viiden vuosikymmenen aikana. Tyypilliseen Suomalaiseen tyyliin siitä ei kuitenkaan paljon hiiskuttu. Olemmekin vasta viime vuosina alkaneet kiinnittää enemmän huomiota vastuullisuudesta viestimiseen. On ollut tärkeää avata sidosryhmillemme tekemistämme ja ajattelua sen taustalla. Olemme herättäneet paljon kiinnostusta niin asiakkaiden, yhteistyökumppanien kuin mm. koulutuslaitosten ja tutkijoiden parissa. Riippumattomat kyselytutkimukset ovatkin osoittaneet, että asiakkaamme arvostavat vastuullisuustyötämme ja antavat jopa erityistä arvoa siitä viestimiselle.

Jokaisen viestijän on kuitenkin muistettava, että vastuullisuusviestintä ilman vastuullisuustekoja on viherpesua. Juuri siksi on niin tärkeää, että oma vastuullisuustyö kumpuaa yrityksen arvoista ja että se nähdään olennaisena osana yrityskulttuuria. Viestintä toimii parhaiten, kun se on aitoa ja välittää yrityksen omaa arvomaailmaa. Viestintää on tehtävä myös yrityksensisäisesti, ja siinä meilläkin on vielä tehtävää. Olemme kokeneet, että henkilökunnan osallistamisella on valtavan suuri merkitys minkä tahansa asian tuomisessa osaksi yrityskulttuuria. Näin on myös vastuullisuuden saralla.

Viestijän on myös syytä muistaa, ettei aina tarvitse olla valmista ja verifioitua ennen kuin avaa sanaisen arkkunsa. Keskeneräisistäkin projekteista saa ja kannattaa kertoa rohkeasti. Lisäksi myös tulevaisuuden suunnitelmat ja näkymät kiinnostavat sidosryhmiä – etenkin suuryritykset tulevat jatkossa (osittain EU-direktiivin siivittämänä) kertomaan entistä enemmän, miten vastuullisuus näyttäytyy tulevaisuuden valinnoissa. Lisää läpinäkyvyyttä liikkeenharjoittamiseen on siis näkyvissä.

Vastuullisuus on siis tekoja, mutta myös puhetta niistä teoista. Arvopohjaisella viestinnällä voidaan paitsi vahvistaa omaa brändiä myös rakentaa yrityskulttuuria ja antaa työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa päivittäisissä valinnoissaan. Vastuullisuus on oikeutetusti megatrendi, joka vain vahvistuu lähivuosina ja tähän laivaan kannattaa jokaisen nousta mahdollisimman aikaisin.

Dani Lindberg, vastuullisuuspäällikkö Viking Line Abp

Kädet ja tietokone
Vieraskynä-blogi