Yrittäjän puolella
10.11.2021
Thomas Palmgren, Venäjän vienti vetää, kauppa on hyvässä vireessä

Venäjän vienti vetää, kauppa on hyvässä vireessä

Venäjän vienti vetää ja kaupan näkymät ovat hyvät, kertoo syksyn Venäjän-kaupan barometri. Tavaravienti on piristynyt peräti 30 % tänä vuonna. Kasvu johtuu osittain alhaisesta lähtötasosta, mutta myös Venäjän talouden elpymisestä, vahvistuneesta ruplasta sekä raaka-aineiden hintojen noususta. Vienti on kasvanut kaikilla aloilla. Palvelualoilla vienti kasvoi nyt ensimmäistä kertaa koronapandemian puhkeamisen jälkeen. Vientiyrityksillä on vahva odotus, että vienti kasvaa myös jatkossa.

Säännöllistä Venäjän kauppaa tekee runsaat 600 suomalaisyritystä. Tämän lisäksi on satunnaista kauppaa tekeviä yrityksiä, joiden määrä ei ole tiedossa. Venäjä on meidän viidenneksi tärkein vientimaa.

Ongelmat Venäjän-kaupassa

Koronapandemia ja ruplan kurssi ovat edelleen suurimmat ongelmat viennissä ja liiketoiminnassa Venäjällä. Palvelualoja kiusaa korona, teollisuutta ruplan kurssi ja suuryritykset painottavat poliittisia riskejä. Tullaukseen ja byrokratiaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Uutena ilmiönä Venäjän työvoimapula on noussut aiempaa merkittävästi suuremmaksi ongelmaksi liiketoiminnassa Venäjällä.

Venäjän talous

Venäjän talous on elpynyt koronaa edeltävälle tasolle. Reipas elpyminen on näkynyt kiihtyvänä inflaationa niin Venäjällä kuin muuallakin maailmassa. Pandemiatilanne varjostaa edelleen palvelualoja ja matkailua.

Syksyllä 2021 Venäjän sisäiset tekijät kuten työvoimapula ja ruokatuotteiden hintojen nousu kiihdyttävät inflaatiota. Venäjän kasvavaan työvoimapulaan vaikuttaa osaltaan ulkomaisen työvoiman poissaolo kaupungeista. Esim. keskiaasialaiset rakennustyömiehet eivät ole palaneet Venäjälle. Inflaatiopaineita aiheuttaa myös globaalin talouden ryöpsähdysmäinen elpyminen, missä: tuotannon välituotteiden ja raaka-aineiden tarjonta sekä logistiset ratkaisut eivät ole pysyneet mukana.

Venäjän talous elpyi kriisistä ennätysvauhtia. Tämän vuoden talouskasvun ennustetaan olevan yli neljä prosenttia. Talouskasvun ennustetaan laskevan lähelle sen pitkän ajan potentiaalia noin 2,5 prosenttiin vuonna 2022.

Ympäristöasiat Venäjällä

Ympäristöasiat ovat nousseet yhä suurempaan huomion Venäjällä. Maan hallitus on käynnistänyt työn vähähiilisen tulevaisuuden valmistautumiseksi. Venäjän presidentin mukaan tavoite on hiilineutraalisuus vuoteen 2060 mennessä.

Barometriin vastaavista yrityksistä puolet uskoo ympäristötoimien muuttavan Venäjän markkinaa. Ympäristöasioiden nousu näkyy jo monilla toimialoilla. Ympäristötietoisuus voimistuu erityisesti kuluttajien keskuudessa. Murros voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Muutosten odotetaan tuovan uutta sääntelyä ja valvontaa, mikä nostaa kustannuksia. Jos Venäjä ei reagoi ympäristöhaasteisiin se jää jälkeen kansainvälisesti kehityksestä, mikä heikentää maan taloutta.

EU:n ympäristötoimet ja mahdolliset hiilitullit luovat paineita uudistuksille myös Venäjällä.

Thomas Palmgren