Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen. Kuva: Markus Sommers
Yrittäjän puolella
4.2.2022
Marja Vartiainen

Yrittäjä, tunnetko oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet kesätyöntekijöiden palkkaamisessa?

Yrityksissä osaajapula vaikuttaa kesätyöntekijöiden saamiseen. Yrityksissä on viimeistään nyt aika hoitaa rekryasiat kuntoon. Tässä ammatilliset oppilaitokset toimivat työnantajien hyvinä yhteistyökumppaneina kesätyöntekijöidenkin rekrytoinnissa.

Lyhyt oppisopimus on varteenotettava vaihtoehto

Ammatillisen koulutuksen uudistus mahdollistaa entistä joustavamman oppisopimuskoulutuksen. Siksi oppisopimus soveltuu hyvin myös kesä- ja muiden kausityöntekijöiden palkkaamiseen.

Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta:

  • Työnantaja tekee opiskelijan kanssa määräaikaisen työsopimuksen.
  • Oppisopimus on kestoltaan joustava. Se voi lyhimmillään olla vain muutamia viikkoja.
  • Työtunteja on oltava vähintään keskimäärin 25 tuntia viikossa. Työtehtävät liittyvät opiskelijan opintoihin ja opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja.
  • Oppisopimus sopii kaikille aloille ja sillä voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.
  • Siirtymät koulutussopimuksesta oppisopimukseen tai toisinpäin ovat mahdollisia.
  • Oppissopimuskoulutuksen voi aloittaa milloin tahansa.
  • Palkkaa maksetaan TES:n tai työsopimuslain mukaan.

Huomioithan muutoksen nuorten oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksissa

Tämän vuoden alusta tuli voimaan asetusmuutos, jonka myötä työnantajalle oppisopimuskoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon mm. opiskelijan ikä. Jos oppisopimuksen aloituspäivänä ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija on alle 20-vuotias, eikä hän ole suorittanut ylioppilastutkintoa tai aiempaa ammatillista tutkintoa, on tämä otettava huomioon kustannuksia korottavana tekijänä koulutuskorvausta määritettäessä. Muutos on voimassa vuoden 2024 loppuun.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saat alueesi ammatillisista oppilaitoksista. Myös Suomen Oppisopimusosaajien sivuilta löytyy tietoa: OPSO – Suomen Oppisopimusosaajat ry.

Osallistu Keudan ja Yrittäjien RekryKarnevaalien seminaariin 8.3.

Ammatillisten oppilaitosten ja yrittäjien yhteistyötä kannattaa hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti kaikissa osaajatarpeissa. Järjestämme yhdessä Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa verkkoseminaarin, johon yrittäjät ja oppilaitosten toimijat voivat osallistua joka puolelta Suomea. Ilmoittautuminen 8.3. iltapäivällä järjestettävään tapahtumaan hoituu tämän linkin kautta.

Marja Vartiainen
Marja Vartiainen