Petri Salminen
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.
Yrittäjän puolella
22.3.2023
Petri Salminen

Yrittäjän kannattaa äänestää – katseet kääntyvät nyt sinuun

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään.

Eduskuntavaalit on Suomen Yrittäjille merkittävä vaikuttamisen paikka. Tuleva eduskunta määrittää Suomen suunnan, joka vaikuttaa suoraan meihin yrittäjiin, sekä kotimaamme pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja niiden investointeihin.

Suomen Yrittäjät on tehnyt vaalivaikuttamista yli vuoden. Keväästä 2022 olemme olleet yhteydessä puoluejohtoihin ja ohjelmavalmistelusta vastaaviin henkilöihin. Olemme tavanneet kaikki eduskuntaryhmät, jotta yrittäjyyden tilannekuva ja tulevaisuuden tarpeet sisällytettäisiin puolueiden ohjelmiin ja tavoitteisiin. Kuluvan kevään aikana olemme myös aktiivisesti keskustelleet ehdokkaiden kanssa. Osa ymmärtää tavoitteitamme paremmin, osalle taas yritysten luomat työpaikat eivät ole niin merkityksellisiä.

Yrittäjäjärjestö on paikallisyhdistysten, aluejärjestöjen, toimialajärjestöjen sekä keskusjärjestön toimesta järjestänyt lukuisia vaalipaneeleita koko maassa. Olemme myös osallistuneet aktiivisesti eri puolueiden ehdokkaiden vaalitilaisuuksiin.

Näin olemme saaneet ehdokkaiden yrittäjyyttä koskevat näkemykset esille, ja samalla yrittäjämyönteiset ehdokkaat saavat näkyvyyttä ajatuksilleen. Järjestö on todella nostanut rimaa ja osoittanut, mikä voima on läpi maan toimivan järjestön yrittäjäaktiivien ja palkatun henkilöstön toiminnalla. Tästä työstä jo nyt kiitos teille kaikille!

Nyt on tullut aika valmistautua huolella hallitusneuvotteluihin.

Kannustaako yhteiskunta yrittäjäriskiin, vai ryhdymmekö puolustustaisteluun?

Tilanne kannatusmittausten kärjessä olevien puolueiden välillä on erittäin tasainen. Suurimmalla puolueella, etenkin mikäli siitä tulee myös pääministeripuolue, on suuri valta. Suurin puolue voi hallitustunnusteluissa määritellä suunnan, jolla hallitusohjelma rakennetaan.

Vaalien tulos määrittää, ollaanko Suomesta rakentamassa menestymiseen ja yrittäjäriskiin kannustavaa hyvinvointiyhteiskunta, vai olemmeko yrittäjyyden edistämisessä seuraavat neljä vuotta puolustustaistelussa.

Jokaisen puolueen tulisi ymmärtää, että mikäli Suomi haluaa lunastaa kansalaisilleen antamiaan lupauksia turvallisuuteen, toimeentuloon ja osaamiseen liittyen, tulee velkaantumiskehitys saada taittumaan.

Tämä tarkoittaa menestyviä yrityksiä ja yrittäjäriskin kantamiseen halukkaita yksilöitä, sillä julkisen sektorin kustannusten kattamiseen tarvittavat tulot voivat syntyä vain yksityisen sektorin toiminnasta. Jotta hyvinvointiyhteiskunnan kriittisimmät palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti, on muualta karsittava.

Katseet kääntyvät nyt meihin äänestäjiin.

Meillä on paitsi valta myös velvollisuus pohtia, millaista Suomea haluamme oman äänestyskäyttäytymisemme perusteella rakentaa tuleville vuosille. Selvää on se, ettei yksikään kunnianhimoinen yrittäjyyden tavoite voi toteutua, mikäli yritysten ei ole mahdollista toimia kannattavasti ja kansainvälisessä vertailussa kilpailukykyisesti.

Eduskuntaan pyrkii myös pienpuolueita, joiden joukossa on yrittäjyyden merkitystä korostavia toimijoita. Siksi suuremmissa puolueissa kannattaa arvioida, miksi moni ehdokas kokee vahvaa tarvetta tuoda yhteiskunnallista viestiään esille muualta kuin perinteisestä puoluekentästä. Kritiikistä kannattaa ottaa vaari ja huomioida toteuttamiskelpoiset ideat suurempien puolueiden toiminnassa.

Vain kannattava yritys voi investoida ja kehittää toimintaansa ajan vaatimusten mukaisesti. Olen viime kuukausien ajan EU-päättäjille toistellut, että kilpailukykyä ei voi ostaa, se pitää rakentaa. Tämä sama viesti koskee mitä suurimmassa määrin myös Suomea ja tulevia päättäjiämme eduskunnassa.

Anna siis äänesi kuulua ja vaikuttaa!

Petri Salminen