Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
19.9.2022
Jutta Wirén, Yrittäjät kaipaavat panostuksia liikenteeseen 

Yrittäjät kaipaavat panostuksia liikenteeseen 

Yritykset tarvitsevat toimivia liikenneyhteyksiä. Ihmisten ja tavaroiden pitää päästä perille kustannustehokkaasti, turvallisesti ja ilman viivytyksiä.

Liikenneyhteyksillä on iso rooli myös työntekijöiden rekrytoinnissa. Työnhakijat valitsevat mielellään työpaikan, minne on nopeaa ja sujuvaa kulkea eikä työmatka haukkaa liian suurta osaa päivästä. Tämä korostuu, kun yritykset kilpailevat osaavasta työvoimasta. 

Jokaisella meistä on omakohtaisia kokemuksia tiestön kunnosta tai junayhteyksien takkuamisesta.  Maantie- ja rautatieverkon korjausvelka on kasvanut viidessä vuodessa 2,5 miljardista eurosta kolmeen miljardiin euroon. Kustannustason nopean kohoamisen vuoksi rata- ja tiekilometrejä kyetään korjaamaan nykyrahoituksella entistä vähemmän. 

Seuraavan hallituksen pitää kääntää suunta. Liikenneväylien kunnon heikkeneminen pitää pysäyttää ja tarvittavat kehittämisinvestoinnit saada liikkeelle. Pelkkä riittävän rahoituksen varmistaminen ei riitä, vaan Suomen liikenneverkkoa on kehitettävä nykyistä strategisemmin. On asetettava selkeä ja kunnianhimoinen tavoitetaso sille, miltä väyläverkkomme tulisi näyttää ja miten siihen konkreettisesti päästään. 

Varsinais-Suomi on kaikkien liikennemuotojen risteyskohtana tärkeä alue koko maan liikenteen ja logistiikan kannalta. Suurten kaupunkiseutujen kytkeminen yhteen nopealla junayhteydellä, satamaliikenteen kapasiteetin kasvattaminen ja valtateiden 8 ja 9 liikenteen sujuvoittaminen parantaisivat yritystoiminnan edellytyksiä Varsinais-Suomessa. 

Liikenteen kehittäminen on muutakin kuin asfalttia ja ratakiskoja. Digitalisaatio ja automaatio tuovat valtavasti mahdollisuuksia liikenteen ja logistiikan tehostamiseen, ihmisten ja yritysten palvelutason parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen.  

Merkittävää potentiaalia on myös liikennealan kilpailun edistämisessä. Moni muistaa, miten linja-autojen kaukoliikenteen kilpailun avautuessa lippujen hinnat laskivat sekä bussi- että junaliikenteessä. Seuraava askel on avata kilpailu aidosti myös junaliikenteessä. Tämä voisi muun muassa tuoda kaivattuja paikallisjunia yhä useammalle kaupunkiseudulle.

Jutta Wirén

elinkeinoasioiden päällikkö, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Emma-Stina Vehmanen

liikennepoliittinen asiantuntija, Suomen Yrittäjät

Jutta Wirén