Aina kannattaa yrittää
6.5.2021
Petri Salminen

Yrittäjät odottavat vakautta ja näkymää tulevaan

6.5.2021 | 17:42

Suomen Yrittäjien suositus EU:n elpymispaketin hyväksymiseksi herättää ymmärrettävästi keskustelua. Ymmärrän kritiikin hyvin, sillä pakettiin liittyy itsellänikin sekä pettymystä EU:n välinpitämättömyyteen omista perussopimuksistaan ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta Suomen osallistamisesta auttamaan taloutensa huonommin hoitaneita maita. Kun tähän vielä lisätään Suomen hallituksen kesäinen hehkutus hyvästä neuvottelutuloksesta, on pettymys kokonaisuuteen ymmärrettävä. 

Syy, miksi Suomen Yrittäjät ja minä järjestön päätöksistä viimeisimmäksi vastuun kantavana, olen päätynyt suosittelemaan paketin hyväksymistä, on pienimmän pahan tie. Koronavuoden aikana on jokaiselle yrittäjien tilannetta seuranneelle käynyt selväksi, että pahinta myrkkyä yrittäjyydelle olisi tässä tilanteessa tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden jatkuminen.  

Ei olisi järkevää tietoisesti rakentaa uutta epävarmuutta yrityksille 

Ne, jotka ovat yrityksensä kanssa joutuneet elämään keskellä muuttuvia rajoituksia ja suosituksia, ovat jo pitkään olleet jaksamisensa äärirajoilla eikä olisi järkevää tietoisesti rakentaa uutta epävarmuutta. Itse en halua olla edistämässä sellaista kehitystä, joka voisi lisätä koronasta kärsineiden tai muiden suomalaisten yritysten tulevaisuuden rakentamista. Siksi varmuus ja näkymä tulevaisuudesta on erittäin tärkeää. 

On perusteltua vastustaa EU:n elpymispakettia toteamalla sen olevan huonosti neuvoteltu. On perusteltua epäillä elpymispaketin olevan askel kohti Euroopan unionia, jossa hyvin asiansa hoitaneita rankaistaan laittamalla nämä maksamaan vastuuttomien maiden toimintaa. On myös perusteltua todeta, ettei rahoja kannata käyttää elvytykseen nousukauden kynnyksellä. Olen tästä kaikesta samaa mieltä.  

Elpymisvaroilla pitää saada vauhtia yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen 

Ehdottomana vaatimuksena elpymisvarojen käytölle tuleekin olla se, että niillä saadaan hyötyä eurooppalaisten yritysten ja talouksien kilpailukyvyn kehittämiselle, ja niillä todella uudistetaan rakenteita. Julkisuudessa nähdyn keskustelun perusteella pitäisi olla jokaiselle poliitikolle itsestään selvää, että mikäli elpymisrahaston varoja käytetään tavalla, jota nettomaksajamaiden, kuten Suomi, kansalaiset eivät koe oikeudenmukaiseksi, koko EU:n uskottavuus on vaakalaudalla. 

Poliittisten päättäjiemme tulee asettaa elpymisrahaston varojen käytölle hyvin tiukat raamit ja olla myös valvomassa raamien toteutumista. EU:ssa ei tule hyväksyä puolivillaisia suunnitelmia rahojen käytölle, vaan käyttökohteilla tulee olla aidosti Euroopan kehittymistä ja uusiutumista tukevat perusteet. 

Tämä sama koskee myös Suomen omaa osuutta paketista. Myös Suomen pitää käyttää julkisia varoja niin, että niillä luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, kevennetään ylisuureksi paisuneita julkisia menoja ja huolehditaan siitä, ettei rahoja käytetä nyt kaavaillun kaltaisen tehottoman ja kalliin sotemallin rakentamiseen. Rahoilla ei siis tule paikata jo valmiiksi ylisuuria budjettivajeita, vaan luoda jotain kokonaan uutta, jossa yrityksillä on keskeinen rooli. 

EU on suomalaisyrityksille suuri sisämarkkina 

Kannattamalla paketin hyväksymistä Suomi antaa itselleen mahdollisuuden vaikuttaa rahojen kohdentamiseen ja asettaa itselleen suuren velvoitteen huolehtia ja seurata varojen kohdentumista. 

Tärkeä on myös muistaa se, että EU on Suomelle muutakin kuin euroja. Kyse on suuresta sisämarkkinasta sekä arvo- ja turvallisuusyhteisöstä. Syrjäisen maan, jolla on arvaamaton naapuri, on hyvä kuulua läntiseen yhteisöön ja vaikuttaa sen sisältä Euroopan ja maailman kehitykseen. 


Petri Salminen 
puheenjohtaja 
Suomen Yrittäjät 

Petri Salminen