Yrittäjän puolella
8.5.2021
Mikael Pentikäinen

Yrittäjät tarjoavat turvaa työpaikoille

8.5.2018 | 9:02

Suomen Yrittäjät on kannustanut jäsenyrittäjiään harkitsemaan, että ne maksaisivat työntekijöidensä työttömyyskassamaksut kassoihin, jotka ovat riippumattomia ammattiliitoista.

Kannustamme yrityksiä harkitsemaan, voisiko kassajäsenyys olla henkilöstöetu, jonka työnantaja hoitaa työntekijöidensä puolesta.

Ehdotuksen taustalla on useita perusteita.

Ensiksi on myös yrityksille tärkeää, että työntekijöiden työttömyysturva on kunnossa mahdollisten muutosten varalle. Se vähentää epävarmuutta ja luo luottamusta. Työttömyyskassamaksu on yritykselle pieni investointi mutta lisää turvaa työpaikoilla.

Toiseksi haluamme herättää keskustelua siitä, että työttömyyskassa ja ammattiliitto ovat eri asioita eikä niitä pidä perusteetta koplata. Moni liitto kytkee perusteettomalla ja joskus harhaanjohtavalla tavalla työttömyyskassan ja ammattiliiton jäsenyyden puolustaakseen asemaansa.

Siksi kannustamme maksamaan nimenomaan Yleisen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksut. Tiedämme, että YTK on laadukas ja riippumaton kassa, eikä ole parisuhteessa minkään ammattiliiton kanssa.

Kolmanneksi pyrimme tätä kautta lisäämään painetta työmarkkinoiden uudistamiselle. Monen yrittäjän mitta on täyttynyt sille, miten ay-liike jarruttaa väistämättömiä työmarkkinareformeja ja estää yrittäjiltä ja heidän työntekijöiltään paikallisen sopimisen.

Tämä näkyy siinä, miten vahvasti yrittäjät ovat tuoreen Yrittäjägallupin (TNS Kantar) mukaan valmiit maksamaan YTK:n kassamaksuja. Jopa yli joka viides työnantajayrittäjä sanoo maksavansa varmasti henkilöstönsä puolesta YTK:n maksun. Yli 40 prosenttia maksaa ”ehkä”.

Uudistukset työmarkkinoilla ovat edenneet toivottoman hitaasti. Siksi Suomen työllisyysaste on tärkeimpiä kilpailijamaita alhaisempi, moni yrittäjä ei halua kasvattaa yritystään ja harvojen kasvuhakuistenkin kasvua rajoittaa liian usein osaavan työvoiman puute.

Nykyisellä hallituksella on ollut vilpitön pyrkimys uudistaa työmarkkinoita, mutta merkittävät uudistukset ovat pysähtyneet työmarkkinajärjestöjen vastustukseen. Erityisesti ay-liikkeestä näyttää tulleen ei-liike, joka taistelee enemmän valtansa kuin työpaikkojen puolesta. Yrittäjien pettymys koskee myös järjestäytyneen työnantajaleirin toimintaa.

Yrittäjät ovat yrittäneet edistää asioita puhumalla ja perustelemalla, mutta ilman riittävää tulosta. Muutosten kiihdyttämiseksi ja keskustelun vauhdittamiseksi Yrittäjät on käynnistänyt #vapausvalita-kampanjan, jossa kannustetaan maksamaan henkilöstön kassamaksuja. Harkinnassa on myös muita toimia.


Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen