Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen. Kuva: Tero Takalo-Eskola.
Yrittäjän puolella
23.2.2022
Petri Salminen

Yrittäjät ymmärtävät vakauden merkityksen

Venäjän valtapoliittiset ja sotilaalliset toimet Ukrainassa ovat lisänneet tulevaisuuteen kohdistuvaa epävarmuutta maailmanlaajuisesti, erityisesti Euroopassa. Yritysten ja yrittäjien näkökulmasta tämä tapahtuu aikana, jolloin olemme nähneet pieniä valonpilkahduksia lähes kahden vuoden pandemiaepävarmuuden jälkeen. Päällimmäisenä tunteena monella on epäusko, ”tämäkin vielä”. 

Maailman maat ovat viime päivinä ilmoittaneet pakotteista, joilla Venäjän johdolle lähetetään viesti siitä, ettei kansainvälinen yhteisö hyväksy Venäjän hyökkäystä, sotilaallisia ja aggressiivisia toimia toisen valtion alueella. Pakotteiden välittömiä ja välillisiä vaikutuksia on vaikea vielä arvioida, mutta toivoa sopii niiden olevan tehokkaita niille asetettujen tavoitteiden näkökulmasta.  

Kansainvälistä liiketoimintaa tekevät yritykset ovat suurelta osin osanneet varautua Venäjään liittyviin riskeihin jo yli kymmenen vuoden ajan. On kuitenkin tiedostettava, että nyt asetettavilla pakotteilla voi olla vähintään välillisiä vaikutuksia laajaan pienten ja keskisuurten yritysten joukkoon, joiden liiketoiminnassa ei ole suoraa kytköstä Venäjään. Vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi kohoaviin energia-, kuljetus- ja raaka-ainekustannuksiin. 

Yrittäjyyden ydinarvoja ovat syvä itsenäisyyden ja vapauden kunnioitus. Yrittäjät ovat laajasti vastuuntuntoisia. Me yrittäjät tiedostamme sen, että aseellinen sota tai laaja sotilaallinen konflikti Euroopassa tarkoittaisi epävarmuuden lisääntymistä ja pitkittymistä hetkellä, jolloin monella meistä on takana jo vuosia jatkunut poikkeuksellisen suuren epävarmuuden aika.

Haluamme tehdä selväksi, ettemme hyväksy demokratiaa ja myös markkinoiden toimivuutta uhkaavia kehityskulkuja. Yrittäjinä ymmärrämme pakotteet ja niiden vaikutukset, koska vakautta ja vapautta pitää puolustaa, vaikka sillä on hintansa.

Poliittisten päättäjien tehtävä on löytää ratkaisuja, joilla pakotteiden mahdollisia välillisiä vaikutuksia yritysten toimintaan voidaan pehmentää. Soveltuvia toimintamalleja varmasti löytyy, jos niihin on tarvetta. 

Meidän yrittäjien tulee omassa toiminnassamme varautua siihen, että tulevaisuus on jälleen täynnä kysymysmerkkejä. Tämä koskettaa esimerkiksi energiaratkaisujamme ja hankintaketjujamme. Yrittäjäjärjestö tukee jäseniään niin neuvonnan, koulutusten kuin vaikuttamistyön kautta, jotta kansainvälisen epävarmuuden aiheuttamia liiketoimintariskejä pystytään tunnistamaan ja ehkäisemään. 

Aina silloin tällöin kohtaamme tilanteita, jolloin on oltava valmis sietämään kipua, jotta tauti ei laajene. Demokratian, vapauden ja markkinoiden vakauden puolustaminen on tällainen tilanne.

Muita kiinnostavia aiheita

Petri Salminen